เนื้อเพลง+คำแปล Pretty U - Seventeen
เนื้อเพลง+คำแปล Pretty U - Seventeen

Artist : Seventeen
Title : Pretty U
Album : 1st Album`LOVE&LETTER`


할 말이 많은데 정리가 잘 안 돼
ฮัล มัลรี มันนึนเด จองรีกา จัล อันดเว
ผมมีอะไรจะพูดเยอะแยะเลยนะ แต่ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย

도와줘 SOS
โทวาจวอ SOS
ช่วยผมที SOS

(하나 둘 셋 넷)
ฮานา ทุล เซท เนท
1 2 3 4

어떤 표현법을 써야만 내 맘이 전해질까
ออตอน พโยฮยอนบอบึล ซอยามัน แน มัมมี จอนแฮจิลกา
การแสดงออกแบบไหนที่มันจะส่งต่อความในใจของผมได้

마음을 꺼내서 너에게 복사해 붙여야 하는 건가
มาอึมมึล กอแนซอ นอเอเก บกซาแฮ บุทยอยา ฮานึน กอนกา
หรือผมควรจะ copy and paste หัวใจของผมไว้ที่คุณดีนะ?

어느 멋진 날에 나에게 짠 하고 나타나선
ออนือ มอทจิน นัลเร นาเอเก จัน ฮาโก นาทานาซอน
การปรากฎตัวในวันที่แสนสบายแบบนี้

내 맘을 취하고
แน มามึล ชวีฮาโก
คุณเอาใจของผมไป

시선을 빼앗고
ชีซอนึล แบอัทโก
คุณดึงดูดสายตาของผม

넌 욕심쟁이
นอน ยกชิมแจงงี
คุณเอาไปหมดเลย

내가 하고 싶었던 말은
แนกา ฮาโก ชิพพอทตอน มัลรึน
สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ

Don’t take this the wrong way
Don’t take this the wrong way
อย่าเข้าใจผิดนะ

But, 너말곤 안보여
But, นอมัลโก อันโบยอ
แต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคุณ

Your so ice ice baby
Your so ice ice baby
คุณเย็นชามากเลยนะ

At the same time
At the same time
แต่ในเวลาเดียวกัน

새까만 날 녹여
แซกามัน นัล โนกยอ
คุณก็ทำให้ผมละลาย

just can’t get enough

날 너에게 숨김없이 보여주고 싶어
นัล นอเอเก ซูมกิมออบชี โบยอจูโก ชิพพอ
ผมอยากแสดงตัวตนของผมให้คุณเห็นโดยที่ไม่ปิดบังอะไรเลย 

우린 서로를 선택했고 나노단위로 집중해
อูริน ซอโรรึล ซอแทกแฮทโก นาโนดันวีโร จิบจุงแฮ
เราเลือกกันและกันและโฟกัสกันไปถึงหน่วยนาโน

널 볼 때, 나 숨이 체할 것 같아
นอล บุล แต นาซุมมี เชฮัล กอทกัททา
เวลาที่มองคุณ เหมือนลมหายใจถูกพรากไป

평소엔 안 그러는데
พยองโซเอน อันคือรอนึนเด
ปกติผมไม่เป็นแบบนี้นะ

예쁜 말 모두 모아서 따다 주고 싶은 데
เยปึน มัล โมดู โมอาซอ ตาทา จูโก ชิพพึนเด
ผมเก็บรวบรวมคำพูดแสนหวานทั้งหมดเอาไว้ให้คุณ

난 너너너 앞에서면 자꾸 들어가는 말
นัน นอนอนอ อัพเพซอมยอน จากู ทึลรอคานึน มัล
แต่เวลาที่ผมอยู่ต่อหน้าคุณ คำพูดมันก็ติดอยู่ในลำคอตลอดเลย

새벽에 물을 마시면서 혼자 다짐해 나는 너에게
แซบยอกเอ มุลรึล มาชิมยอน ฮนจาทาจิมแฮ นานึน นอเอเก
ผมสัญญากับตัวเองในตอนเช้าขณะที่กำลังดื่มน้ำ

턱 끝까지 차올랐던 그 말을 내일 꼭 하겠어
ทอก กึทกาจี ชาอลรัซตอน คือ มัลรึน แนอิล กก ฮาเกทซอ
ผมจะสารภาพคำที่มันติดอยู่ปลายลิ้นของผมในวันพรุ่งนี้ 

너 예쁘다
นอ เยปือตา
คุณช่างสวยเหลือเกิน

감기에는 약
คัมกิเอนึน ยัก
ยาในยามที่ป่วย

배고프면 밥
แบโกพือมยอน บับ
อาหารในยามที่หิว

너에는 나 처럼 사전에 널 찾으면
นอเอนึน นา ชอรอม ซาจินเอ นอล ชัทจือมยอน
ผมอยากจะจำกัดความคำว่าคุณในพจนานุกรม

나로 정의됐음 좋겠단 말야
นอโร จองเอทเวซซึม โชเกทตา มัลยา
เป็นความรู้สึกของผมในตอนนี้

근데 오늘은 대체 어떡게해야 돼
กึนเด โอนึลรึน แดเช ออตอกเคแฮยา ดเว
ว่าแต่วันนี้ผมควรจะทำอะไรดี

인터넷에다 물어볼까
อินทอเนทเชทา มุลรอบลกา
ผมควรจะหาในอินเตอร์เน็ทหรือเปล่า?

어떤 옷
ออตอนอท
ผมควรแต่งตัวยังไง

또 어떤 곳
โต ออตอน กท
แล้วก็ควรจะไปที่ไหนดี

공부를 이렇게나 해 볼 껄
กงบูรึล อีรอคเคนา แฮบุลกอล
ผมควรจะตั้งใจเรียนรู้เรื่องนี้

우린 서로를 선택했고 나노단위로 집중해
อูริน ซอโรรึล ซอแทกแฮทโก นาโนดันวีโร จิบจุงแฮ
เราเลือกกันและกันและโฟกัสกันไปถึงหน่วยนาโน

널 볼 때, 나 숨이 체할 것 같아
นอล บุล แต นาซุมมี เชฮัล กอทกัททา
เวลาที่มองคุณ เหมือนลมหายใจถูกพรากไป

평소엔 안 그러는데
พยองโซเอน อันคือรอนึนเด
ปกติผมไม่เป็นแบบนี้นะ

예쁜 말 모두 모아서 따다 주고 싶은 데
เยปึน มัล โมดู โมอาซอ ตาทา จูโก ชิพพึนเด
ผมเก็บรวบรวมคำพูดแสนหวานทั้งหมดเอาไว้ให้คุณ

난 너너너 앞에서면 자꾸 들어가는 말
นัน นอนอนอ อัพเพซอมยอน จากู ทึลรอคานึน มัล
แต่เวลาที่ผมอยู่ต่อหน้าคุณ คำพูดมันก็ติดอยู่ในลำคอตลอดเลย

새벽에 물을 마시면서 혼자 다짐해 나는 너에게
แซบยอกเอ มุลรึล มาชิมยอน ฮนจาทาจิมแฮ นานึน นอเอเก
ผมสัญญากับตัวเองในตอนเช้าขณะที่กำลังดื่มน้ำ

턱 끝까지 차올랐던 그 말을 내일 꼭 하겠어
ทอก กึทกาจี ชาอลรัซตอน คือ มัลรึน แนอิล กก ฮาเกทซอ
ผมจะสารภาพคำที่มันติดอยู่ปลายลิ้นของผมในวันพรุ่งนี้ 

너 예쁘다
นอ เยปือตา
คุณช่างสวยเหลือเกิน

I can’t take it no more

할 말은 있는데
ฮัล มัลรึน อิทนึนเด
ผมมีบางอย่างที่อยากจะพูด

I can’t take it no more

지금 하려고 해
จีกึม ฮารยอโก แฮ
ผมกำลังจะพูดตอนนี้แหละ

I can’t take it no more

편지를 쓰려다가
พยอนจีรึล ซือรยอดากา
ผมกำลังจะเขียนจดหมาย

I can’t take it no more

못 참겠어
มท ชัมเกทซอ
ผมทนไม่ไหวแล้ว

Babe 나 왜이래
Babe นา แวอีแร
ที่รัก ทำไมผมเป็นแบบนี้

너의 마음 속을 달려가는 중인데
นอเอ มาอึม ซกกึล ทัลรยอกานึน จุงอินเด
ผมกำลังจะเข้าไปในใจของคุณนะ

Babe 이제 거의 다 왔어
Babe อีเจ กอเย ทา วัซซอ
ที่รัก ผมกำลังจะถึงแล้วนะ!

새벽에 물을 마시면서 혼자 다짐해 나는 너에게
แซบยอกเอ มุลรึล มาชิมยอนซอ ฮนจาทาจิมแฮ นานึน นอเอเก
ผมสัญญากับตัวเองตอนที่กำลังดื่มน้ำในตอนเช้า

엥화처럼 달콤하고 예쁜 그 말
ยองฮวาชอรอม ทัลกมฮาโก เยปึน คือ มัล
คำพูดที่ดูสวยหวานเหมือนในภาพยนตร์

멫날며칠 밤새 연습했던 그 말
มยอซนัลมยอชิล บัมแซ ยอนชิบแฮทตอน คือ มัล
คำที่ผมเตรียมไว้ไม่รู้ตั้งกี่คืน

내일은 꼭 두 주먹을 꽉 쥐고 말해주고 싶어
แนอีลึน กก ทู ซูมอกึล กวัก ชวีโก มัลแฮชูโก ชิพพอ
พรุ่งนี้ผมคงกำมือจนแน่น ตอนที่ผมสารภาพกับคุณ

너 예쁘다
นอ เยปือตา
คุณช่างสวยเหลือเกิน

Does she love me

Does she love me not?

난 하루종일 세고 있어 꽃잎만
นัน ฮารุจงอิล เซโก อิซซอ กทอิพมัน 
ผมเด็ดกลีบดอกไม้นับทุกวันๆ

Does she love me

Does she love me not?

꽃잎은 내게 어떤 답을 전해 줄까
กทอิพพึน แนเก ออตอนทับบึล จอนแฮ จุลกา
กลีบดอกไม้จะตอบผมว่าอะไรนะ

หากนำไปเผยแพร่กรุณาให้เครดิตให้ครบนะคะ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT 
LYRICS / ENG TRANS - kpoply.com
THAITRANS - JTHESLOTHX
แก้ไข : xxx monster

เนื้อเพลง+คำแปล Still Lonely - Seventeen
>>คลิก<<

เนื้อเพลง+คำแปล Seventeen - Say yes
>>คลิก<<

เนื้อเพลง+คำแปล Love Letter - Seventeen
>>คลิก<<


ความคิดเห็น