เนื้อเพลง+คำแปล A Walk - Hanall (Choco Bank Ost.)
เนื้อเพลง+คำแปล A Walk - Hanall (Choco Bank Ost.)
길을 걷다 주위를 둘러봤어
กีรึล กอทดา จูวีรึล ดุลลอบวาซอ
ขณะที่เดินไปตามท้องถนน ฉันก็หันไปมองรอบกาย

수많은 사람들 다 행복해보여
ซูมานึน ซารัมดึล ทา แฮงบกเคโบยอ
ผู้คนรอบข้างดูมีความสุข

길을 걷다 내안을 들여봤어
กีรึล กอทดา แนอานึล ทือรยอบวาซอ
ขณะที่ฉันเดินไปตามท้องถนน ฉันก็กลับมามองตัวเอง

수많은 생각들 다 어지러워
ซูมานึน แซงกักดึล ทา ออจีรอวอ
ความคิดนับไม่ถ้วนในหัว ชักจะทำให้เวียนหัว

길을 걷다 눈물이 흘렀어
กีรึล กอทดา นุนมูรี ฮึลลอซอ
ขณะที่เดินไปตามท้องถนน น้ำตาก็ไหลออกมา

하염없이 흘러
ฮายอมออพชี ฮึลลอ
ไหลลงมาไม่หยุด

다 지난 일인데 넌 곁에 없는데
ทา จีนัน อีรินเด นอน กยอเท ออพนึนเด
ทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้ว เธอไม่ได้อยู่ข้างฉันอีกแล้ว

왜 아직 날 잡아 어쩌란 말이야
เว อาจิก นัล จาบา ออจอรัน มารียา
แล้วยังรั้งฉันไว้ทำไม? ฉันต้องทำยังไง?

니 생각만을해 하루종일 말이야
นี แซงกักมานึลแฮ ฮารูจงอิล มารียา
ฉันเอาแต่คิดถึงเธอตลอดวัน

하루 종일 말이야
ฮารู จงอิล มารียา
ตลอดทั้งวันเลย

길을 걷다 주위를 둘러봤어
กีรึล กอทดา จูวีรึล ดุลลอบวาซอ
ขณะที่เดินไปตามท้องถนน ฉันก็หันไปมองรอบกาย

너와 걷던 그곳 여전히 똑같아
นอวา กอทดอน คือกท ยอจอนฮี ตกกาทา
ที่ที่ฉันเคยอยู่กับเธอ มันยังคงเหมือนเดิม

길을 걷다 눈물이 흘렀어
กีรึล กอทดา นุนมูรี ฮึลลอซอ
ขณะที่เดินไปตามท้องถนน น้ำตาก็ไหลออกมา

하염없이 흘러
ฮายอมออพชี ฮึลลอ
ไหลลงมาไม่หยุด

다 지난 일인데 넌 곁에 없는데
ทา จีนัน อีรินเด นอน กยอเท ออพนึนเด
ทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้ว เธอไม่ได้อยู่ข้างฉันอีกแล้ว

왜 아직 날 잡아 어쩌란 말이야
เว อาจิก นัล จาบา ออจอรัน มารียา
แล้วยังรั้งฉันไว้ทำไม? ฉันต้องทำยังไง?

니 생각만을해 하루종일 말이야
นี แซงกักมานึลแฮ ฮารูจงอิล มารียา
ฉันเอาแต่คิดถึงเธอตลอดวัน

널 지우려고해 항상
นอล จีอูรยอโกแฮ ฮังซัง
ฉันพยายามลบเธอออก

노력하고 있어
โนรยอคาโก อิซซอ
ฉันพยายามอย่างหนักมาโดยตลอด

기억 전부다 버리고 싶어
คีออก จอนบูดา บอรีโก ชีพอ
อยากจะทิ้งความทรงจำทั้งหมดไป

이젠 그만 잊을래
อีเจน คือมัน อีจึลเเล
อยากลืมไปสักที

다 지난 일인데 넌 곁에 없는데
ทา จีนัน อีรินเด นอน กยอเท ออพนึนเด
ทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้ว เธอไม่ได้อยู่ข้างฉันอีกแล้ว

왜 아직 날 잡아 어쩌란 말이야
เว อาจิก นัล จาบา ออจอรัน มารียา
แล้วยังรั้งฉันไว้ทำไม? ฉันต้องทำยังไง?

니 생각만을해 하루종일 말이야
นี แซงกักมานึลแฮ ฮารูจงอิล มารียา
ฉันเอาแต่คิดถึงเธอตลอดวัน

하루 종일 말이야
ฮารู จงอิล มารียา
ตลอดทั้งวันเลย

하루 종일
ฮารู จงอิล
ตลอดวัน

Cr. Hangul : Love Heaven
TH Trans & TH Rom : @rii_cinviความคิดเห็น