เนื้อเพลง+คำแปล Dear Diary - Jessica


เนื้อเพลง+คำแปล Dear Diary - Jessica
하루 종일 복잡한 일들이 왜 이렇게 많은 건지
ฮารู จงอิล บกจับฮัน อิลดือรี แว อีรอคเค มันฮึน กอนจี
ทำไมในทุกๆวันถึงมีแต่เรื่องวุ่นวายแบบนี้ล่ะ?

벗어나고 싶어
บอซอนาโก ชิพพอ
อยากจะเอาพวกมันไปทิ้งให้หมดจัง

모두 내려놓고 좀 쉬고 싶은걸
โมดู แนรยอโนโก จม ชวีโก ชิพพึนกอล
หลังจากนั้นก็อยากจะนอนหลับอย่างสบายใจ

하루가 너무 길어 오늘따라 뭔가 더
ฮารูกา นอมู กีรอ โอนึลทารา มวอนกา ดอ
แต่ละวันๆที่ผ่านไป ทำไมถึงได้เชื่องช้าอย่างนี้ล่ะ?

허전 하기만한 걸
ฮอจอน ฮากีมันฮัน กอล
นี่อุตสาห์นั่งอยู่นิ่งๆแล้วนะ

What Should I Do
ทำไงดีล่ะ?

Dear Diary I Want To Say
คุณไดอารี่ที่รักจ๋า ฉันมีเรื่องอยากจะพูด

오늘 하루 온종일 정말 다 힘들어
โอนึล ฮารู อนจงอิล จองมัล ดา ฮิมดือรอ
ว่าทุกๆวัน มันช่างยากลำบาก

텅 빈 마음을 아무것도 채울 수가
ทอง บิน มาอึมมึล อามูกอทโด แชอุล ชูกา
ไม่เคยมีอะไรมาช่วยเยียวยาหัวใจที่ว่างเปล่าได้เลย

없어서 계속 쓰는 걸
ออบซอซอ กเยซก ซือนึน กอล
ฉันเขียนมันลงไปในไดอารี่แบบนี้แหละ

Dear Diary I Want To Tell
คุณไดอารี่ที่รักจ๋า ฉันมีเรื่องอยากจะบอก

맘에 숨겨놓았던 얘기 다 말할게
มามี ซุมกยอโนฮัทตอน แยกี ดา มัลฮัลเก
สิ่งที่ฉันแอบซ่อนมันเอาไว้ข้างในหัวใจ ฉันจะบอกมันกับคุณ

미처 담지 못한 힘들었던 마음까지
มีชอ ดัมจี มททัน ฮิมดือรอทตอน มาอึมกาจี
ถึงฉันจะบรรยายความรู้สึกนี้ไม่ค่อยได้

소중히 기억하며 여기 간직해
โซจุงฮี กีออกฮามยอ ยอกี กันจิกแฮ
แต่ความทรงจำของฉัน จะถูกเก็บไว้ในนี้

하루 종일 같은 생각들만 한없이 곱씹어 가며
ฮารู จงอิล กัททึน แซงกักดึลมัล ฮันออบชี กบชีบอ กามยอ
ในทุกๆวัน ฉันคิดถึงเเต่เรื่องที่ไม่มีบทสรุปแน่ชัด

내 작은 감정에 이렇게 수없이 흔들린다는 게
แน จักอึน กัมจองเง อีรอคเค ซูออบชี ฮึนดึลลินดานึน เก
ทำไมฉันถึงเอาแต่หงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆตลอดเลยล่ะ

하루가 너무 길어 오늘따라 뭔가 더
ฮารูกา นอมู กีรอ โอนึลทารา มวอนกา ดอ
แต่ละวันๆที่ผ่านไป ทำไมถึงได้เชื่องช้าอย่างนี้ล่ะ?

허전 하기만한 걸
ฮอจอน ฮากีมันฮัน กอล
นี่อุตสาห์นั่งอยู่นิ่งๆแล้วนะ

What Should I Do
ทำไงดีล่ะ?

Dear Diary I Want To Say
คุณไดอารี่ที่รักจ๋า ฉันมีเรื่องอยากจะพูด

오늘 하루 온종일 정말 다 힘들어
โอนึล ฮารู อนจงอิล จองมัล ดา ฮิมดือรอ
ว่าทุกๆวัน มันช่างยากลำบาก

텅 빈 마음을 아무것도 채울 수가
ทอง บิน มาอึมมึล อามูกอทโด ชาอุล ชูกา
ไม่เคยมีอะไรมาช่วยเยียวยาหัวใจที่ว่างเปล่าได้เลย

없어서 계속 쓰는 걸
ออบซอซอ กเยซก ซือนึน กอล
ฉันเขียนมันลงไปในไดอารี่แบบนี้แหละ

Dear Diary I Want To Tell
คุณไดอารี่ที่รักจ๋า ฉันมีเรื่องอยากจะบอก

맘에 숨겨놓았던 얘기 다 말할게
มามี ซุมกยอโนฮัทตอน แยกี ดา มัลฮัลเก
สิ่งที่ฉันแอบซ่อนมันเอาไว้ข้างในหัวใจ ฉันจะบอกมันกับคุณ

미처 담지 못한 힘들었던 마음까지
มีชอ ดัมจี มททัน ฮิมดือรอทตอน มาอึมกาจี
ถึงฉันจะบรรยายความรู้สึกนี้ไม่ค่อยได้

소중히 기억하며 여기 간직해
โซจุงฮี กีออกฮามยอ ยอกี กันจิกแฮ
แต่ความทรงจำของฉัน จะถูกเก็บไว้ในนี้

간직해
กันจิกแฮ
เก็บไว้ในนี้

간직해
กันจิกแฮ
ฉันจะเก็บมันไว้

Korean lyrics via : klyrics
Thai lyrics Credit :  xxx monster
Trans : xxx monster

______________________

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม With Love J
Fly
ความคิดเห็น