เนื้อเพลง+คำแปล Falling Crazy In Love - Jessica


เนื้อเพลง+คำแปล Falling Crazy In Love - Jessica꿈 속에서 널 만날 수가 있어
กุม โซเกซอ นอล มันนัล ซูกา อิทซอ
ตอนที่ฉันหลับฝัน ฉันก็ได้พบเธอในนั้น

깨고 싶지 않아
แกโก ชิพจี อันฮา
ทำให้ฉันไม่อยากตื่นขึ้นมาเลย

쉬어갈 땐 네게 기댈 수 있어
ชวีออกัล แทน เนเก กีแดล ซู อิทซอ
ในนั้นฉันได้เอนกายไปซบเธอ

너무 편안해져
นอมู พยอนอันแฮจวอ
มันช่างสบายใจดีเหลือเกิน

When I Hear Your Voice
เมื่อฉันได้ยินเสียงเธอเมื่อไหร่

내 심장은 또 뛰고
แน ชิมจังงึน โต ทวีโก
ใจฉันก็เต้นแรง

아마 모르겠지 넌 이 느낌을
อามา โมรือเกทจี นอน อี นือกีมึล
เธอคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้สินะ

Give You All Of My Love
ฉันได้นำความรักทั้งหมดที่มีมาให้กับเธอ

Baby 이제 알겠어
Baby อีเจ อัลเกทซอ
ที่รัก ฉันรู้แล้วนะ

너 하나만 있으면 돼 그래 난
นอ ฮานามัน อิทซือมยอน ดเว กือเร นัน
ว่าฉันต้องการเพียงเธอ สิ่งเดียวที่ต้องการคือเธอ

You Are The One You Are The One
เธอคือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

꼭 내 손을 잡고 한 걸음씩
กก แน ซนอึล จับโก ฮัน กอรึมชิก
จับมือฉันเอาไว้แน่นๆนะ แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าว

비밀스럽게 내곁으로
บีมิลซือรอบเก แนกยอทือโร
ก้าวไปหาฉันอย่างเงียบๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

솜사탕보다 더 달콤한 걸
ซมซาทังโบดา ดอ ดัลคมฮัน กอล
หอมหวานยิ่งกว่าสายไหม

구름 윌 걷는 것만 같아
กูรึม วิล กอทนึน กอทมัน กัททา
ราวกับได้เดินบนก้อนเมฆสีขาวๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่งแล้วจริงๆ

내 마음의 문을 열고 들어와
แน มาอึมเม มูนึล ยอลโก ดือรอวา
เธอช่วยเปิดประตู แล้วเข้ามาในหัวใจของฉันที

더는 늦기 전에
ดอนึน นึจกี จอเน
ก่อนที่มันจะสาย

Key는 너의 손에 꼭 간직해줘
Keyนึน นอเอ โซเน กก คันจิกแฮจวอ
เก็บกุญแจไว้ในมือของเธอนะ

잃어버림 안돼
อิลรอบอริม อันดเว
ห้ามทำมันหายเด็ดขาด

When I Hear Your Voice
เมื่อฉันได้ยินเสียงเธอเมื่อไหร่

내 심장은 또 뛰고
แน ชิมจังงึน โต ทวีโก
ใจฉันก็เต้นแรง

아마 모르겠지 넌 이 느낌을
อามา โมรือเกทจี นอน อี นือกีมึล
เธอคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้สินะ

Give You All Of My Love
ฉันได้นำความรักทั้งหมดที่มีมาให้กับเธอ

Baby 이제 알겠어
Baby อีเจ อัลเกทซอ
ที่รัก ฉันรู้แล้วนะ

너 하나만 있으면 돼 그래 난
นอ ฮานามัน อิทซือมยอน ดเว กือเร นัน
ว่าฉันต้องการเพียงเธอ สิ่งเดียวที่ต้องการคือเธอ

You Are The One You Are The One
เธอคือเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

꼭 내 손을 잡고 한 걸음씩
กก แน ซนอึล จับโก ฮัน กอรึมชิก
จับมือฉันเอาไว้แน่นๆนะ แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าว

비밀스럽게 내곁으로
บีมิลซือรอบเก แนกยอทือรอ
ก้าวไปหาฉันอย่างเงียบๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

솜사탕보다 더 달콤한 걸
ซมซาทังโบดา ดอ ดัลคมฮัน กอล
หอมหวานยิ่งกว่าสายไหม

구름 윌 걷는 것만 같아
กูรึม วิล กอทนึน กอทมัน กัททา
ราวกับได้เดินบนก้อนเมฆสีขาวๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

숨을 쉴 때마다 난 더 빠져들어
ซูมึล ชวิล แทมาดา นัน ดอ ปาจยอดือรอ
ยิ่งฉันหายใจ ฉันก็ยิ่งตกลงไป ตกลงไปอีก

심장소리마저 커져만 가
ชิมจังโซรีมาจอ กอจวอมัน กา
หัวใจจนเต้นแรงจนเหมือนเสียงมันจะดังออกมา

이제 다시 놓지 않을래
อีเจ ดาชี โนจี อันฮึลเล
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอจากฉันไปอีกแล้ว

소중하게 다가온 너
โซจุงฮาเก ดากาอน นอ
การที่ได้เธอก้าวเข้ามา มันมีความหมายกับฉันมาก

I Won’t Let Go
ฉันจะไม่ปล่อยเธอไป

조심스레 너에게 전해
โจชิมซือเร นอเอเก จอนแฮ
ฉันจะค่อยๆบอกกับเธอทีละนิด

아껴두었던 내 마음을
อักกยอดูออทตอน แน มาอึมอึล
บอกความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจของฉัน

Oh Baby 꼭 내 손을 잡고 한 걸음씩
Oh baby กก แน โซนึล จับโก ฮัน กอรึมชิก
ที่รัก จับมือฉันเอาไว้แน่นๆนะ แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าว

비밀스럽게 내곁으로
บีมิลซือรอบเก แนกยอทือโร
ก้าวไปหาฉันอย่างเงียบๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

솜사탕보다 더 달콤한 걸
ซมซาทังโบดา ดอ ดัลคมฮัน กอล
หอมหวานยิ่งกว่าสายไหม

구름 윌 걷는 것만 같아
กูรึม วิล กอทนึน กอทมัน กัททา
ราวกับได้เดินบนก้อนเมฆสีขาวๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

꼭 내 손을 잡고 한 걸음씩
กก แน ซนอึล จับโก ฮัน กอรึมชิก
จับมือฉันเอาไว้แน่นๆนะ แล้วค่อยๆเดินไปทีละก้าว

비밀스럽게 내곁으로
บีมิลซือรอบเก แนกยอทือรอ
ก้าวไปหาฉันอย่างเงียบๆ

I’m Falling Babe I’m Falling For You
ฉันกำลังตกหลุม ที่รัก ฉันกำลังตกหลุมรักเธอ

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่ง

Falling Crazy In Love
ฉันตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่งแล้วจริงๆ

Korean lyrics via : klyrics
Thai lyrics Credit :  xxx monster
Trans : xxx monster
__________________

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม With Love J
Fly
ความคิดเห็น