[แนะนำ] เนื้อเพลง+คำแปล Same As You (Sweet Ver.) - Jooyoungเนื้อเพลง+คำแปล Same As You (Sweet Ver.) - Jooyoung


그대와 같아 조금도 변한 게 없어
คือเดวา กัททา โชกึมโด บยอนฮัน เก ออบซอ
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

여전히 그대 밖에 없어
ยอจอนอี คือเด บักเก ออบซอ
ยังคงไม่มีใคร นอกจากคุณ

그대와 같아 누가 뭐래도
คือเดวา กัททา นูกา มอแรโด
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตาม

그댈 잃지 않을 거야
คือเด อิลจี อานึล กอยา
ผมก็ไม่มีวันลืมคุณไปได้

견딜 수 없을 만큼 힘들 때도
คยอนดิล ซู ออบซึล มัลคืม ฮิมดึล แตโด
หนักแค่ไหนผมก็ยังทนไหว

그대 생각에 하루를 살죠
คือเด เซงกักเค ฮารูรึล ซาโจ
วันๆผ่านไปเพื่อคิดถึงแต่คุณ

언제나 함께 어디든 함께
ออนเจนา ฮัมเก ออดิดึล ฮัมเก
ไม่ว่าจะเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตาม

모든 걸 함께하고 싶은데
โมดู กอล ฮัมเกฮาโก ชิบพึนเด
ผมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณ

그대와 같아 조금도 다르지 않아
คือเดวา กัททา โชกึมโด ดารือจี อานนา
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

Since I've been loving you
ตั้งแต่ผมได้รักคุณ

그대와 같은 꿈을 꿈꾸고 있죠
คือเดวา กัททึน กุมมึล กูโก อิทโจ
ผมก็ฝันที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

Can I love you forever more
ผมจะสามารถรักคุณตลอดไปได้ไหม

그대와 같아
คือแดวา กัททา
เหมือนกันกับคุณ

첨봤을때부터 지금까지
ชอมบวัทซึลแตบูทอ ชีกึมกาจี
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันจนวันนี้

내 맘속엔 한 사람밖에 없어
แน มัมซกแกน ฮัน ซารัมบักเก ออบซอ
ในใจผมก็มีแค่คุณคนเดียว

그대와 같아 어떤 이유도 내 맘 바꾸지 못해
คือแดวา กัททา ออตอน อียูโด แน มัม พากูจี มทแท
เหมือนกับคุณ ไม่ว่าจะเพราะอะไร ผมก็เปลี่ยนใจไม่ได้แล้ว

견딜 수 없을 만큼 힘들 때도
คยอนดิล ซู ออบซึล มัลคืม ฮิมดึล แตโด
หนักแค่ไหนผมก็ยังทนไหว

그대 생각에 하루를 살죠
คือเด เซงกักเค ฮารูรึล ซาโจ
วันๆผ่านไปเพื่อคิดถึงแต่คุณ

언제나 함께 어디든 함께
ออนเจนา ฮัมเก ออดิดึล ฮัมเก
ไม่ว่าจะเมื่อไหร่หรือที่ไหนก็ตาม

모든 걸 함께하고 싶은데
โมดู กอล ฮัมเกฮาโก ชิบพึนเด
ผมอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณ

그대와 같아 조금도 다르지 않아
คือเดวา กัททา โชกึมโด ดารือจี อานนา
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

Since I've been loving you
ตั้งแต่ผมได้รักคุณ

그대와 같은 꿈을 꿈꾸고 있죠
คือเดวา กัททึน กุมมึล กูโก อิทโจ
ผมก็ฝันที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

Can I love you forever more
ผมจะสามารถรักคุณตลอดไปได้ไหม

그대와 같아 조금도 다르지 않아
คือเดวา กัททา โชกึมโด ดารือจี อานนา
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

Since I've been loving you
ตั้งแต่ผมได้รักคุณ

그대와 같은 꿈을 꿈꾸고 있죠
คือเดวา กัททึน กุมมึล กูโก อิทโจ
ผมก็ฝันที่จะอยู่กับคุณตลอดไป

Can I love you
ผมจะขอรักคุณได้ไหม

Can I love you forever more
ผมจะสามารถรักคุณตลอดไปได้ไหม

I just wanna love you
ผมแค่อยากจะรักคุณ

I really wanna do anything for you
อยากจะทำทุกสิ่งเพื่อคุณ

Can I love you forever more
ผมจะสามารถรักคุณตลอดไปได้ไหม

I just wanna love you
ผมแค่อยากจะรักคุณ

I really wanna do anything everything for you
ผมแค่อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณ

그대와 같아
คือแดวา กัททา
เหมือนกันกับคุณ

그대와 같아
คือแดวา กัททา
ก็เหมือนกันกับคุณ

그대와 같아 조금도 변한 게 없어
คือเดวา กัททา โชกึมโด บยอนฮัน เก ออบซอ
ผมก็เหมือนกับคุณ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

여전히 그대 밖에 없어
ยอจอนอี คือเด บักเก ออบซอ
ยังคงไม่มีใคร นอกจากคุณ

Cr. RainnyDolly THSUB ,  Rainy Fendi

ความคิดเห็น