เนื้อเพลง+แปล One And Only - Exo
เนื้อเพลง+แปล One And Only - Exo허락된 공기로 쉬는 숨
ฮอ รัก ดเวน กง กี โร ชวี นึน ซุม
ผมจะหายใจได้ ก็ต่อเมื่อเธออนุญาต

헤엄쳐봐도 결국 여긴 너의 품
เฮ ออม ชยอ บวา โด กยอล กุก ยอ กิน นอ เอ พุม
ผมว่ายน้ำได้ ด้วยอากาศจากเธอ

꿈에서도 너란 꿈을 꾸는
กู เม ซอ โด นอ รัน กู มึล กู นึน
แม้แต่ในฝัน ผมก็ยังฝันถึงเธอ

All night All night
ทั้งคืน ตลอดคืนเลย

팔을 뻗은 순간
พา รึล ปอ ดึน ซุน กัน 
ตอนที่ได้ยืดแขนทั้งสองข้างออกไปจนสุด

손끝에 물결치는 감각
โซน กือ เท มุล กยอล ชี นึน กัม กัก
ความรู้สึกมันอยู่ที่ปลายนิ้ว

그건 You 모두 You
คือ กอน You โม ดู You
ทุกๆอย่างคือเธอ คือเธอทุกอย่างเลย

물빛으로 물드는 시간들
พุล บี ชือ โร มุล ดือ นึน ชี กัน ดึล
ในทุกๆวันของพวกเราถูกแต่งแต้มด้วยสีน้ำ

따스한 네 미소는 Beautiful
ตา ซือ ฮัน นี มี โซ นึน Beautiful
รอยยิ้มที่แสนอบอุ่นบนใบหน้าของเธอช่างดูงดงาม

이대로 행복하니까
อี แด โร แฮง บก คา นี กา
ผมมีความสุขพอแล้ว กับสิ่งที่ผมมีอยู่

나에게 자유를 주지 마
นา เอ เก ชา ยู รึล ชู จี มา
เพราะอย่างนั้น เธอไม่ต้องให้อิสระกับผมหรอก

넌 내가 찾은
นอน แน กา ชา จึน
เธอคือคนๆเดียวที่ผมหาเจอ

One and One and Only
หนึ่งเดียว และมีเพียงหนึ่ง แค่คนเดียว

닿은 발끝 닿은 손 닿은 공간
ทา อึน พัล กึท ทา อึน โซน ทา อึน กง กัน
ปลายเท้าที่ติดกัน มือของเราที่สัมผัสโลกของกันและกัน

모든 게 너인데
โม ดึน เก นอ อิน เด
ทุกสิ่งทุกอย่างคือเธอ

날 그려내는 부드러운 손길
นัล คือ รยอ แน นึน พู ดือ รอ อุน โซน กิล
อ้อมกอดที่แสนอบอุ่นยังตราตรึงผมไว้

너의 액자 안에 멈춰있을 때
นอ เอ แอก จา อา เน มอม ชวอ อี ซึล แต
ผมได้ตกอยู่ในภวังค์ของเธอแล้ว

가장 편안한 나 난 네 안에 갇혀
คา จัง พยอ นัน ฮัน นา นัน นี อา เน กา ทยอ
การที่ผมถูกขังอยู่แบบนี้ มันรู้สึกดีที่สุดแล้ว

Yeah 손이 마치 잡힐듯한 너의 온기로 가득 찬
Yeah โซ นี มา ชี จา พิล ดือ ทัน นอ เอ โอน กี โร กา ดึก ชัน
ผมตกอยู่ในกำมือของเธอแล้วล่ะ ตกอยู่ในตู้กระจกนี้

자유로운 어항 속 투명한 나의 공간
ชา ยู โร อุน ออ ฮัง ซก ทู มยอง ฮัน นา เอ กง กัน
เธอมาเติมเต็มผมให้รู้สึกอบอุ่น มาเป็นความสดใสของผม

유리 벽 너머로 비친 계절
ยู รี บยอก นอ มอ โร บี ชิน กเย จอล
ผ่านกระจก และฤดูกาลที่ถูกสะท้อนผ่านมา

나와는 아무런 상관 없어
นา วา นึน อา มู รอน ซัง กวัน ออบ ซอ
แต่มันไม่ได้กระทบอะไรกับผมหรอกนะ

내 피부 위 닿는 계절이
แน พี บู วี ทา นึน คเย จอ รี
เพราะฤดูกาลที่สัมผัสผิวของผมได้

다 너니까 yeah
ทา นอ นี กา yeah
ก็มีเพียงแต่เธอ

내 두 눈을 가린 손길
แน ทู นู นึล คา ริน โซน กิล
มือเล็กๆของเธอมาปิดตาผมไว้

그 틈 실낱 같이 비친
คือ ทึม ชิล นัท กา ชี บี ชิน
มันทำให้ผมเหมือนตกอยู่ในภวังค์

옅은 그 햇빛 속에 난
ยอ ทึน คือ แฮท ปิท โซ เก นัน
แสงแดดสีเงิน

곤히 단잠을 자 Girl you are my
โคน ฮี ทัน จา มึล จา Girl you are my
ผมเห็นมันได้ผ่านจากมือของเธอ สาวน้อย เธอเป็นของผมนะ

넌 내가 찾은
นอน แน กา ชา จึน
เธอคือคนๆเดียวที่ผมหาเจอ

One and One and Only
หนึ่งเดียว และมีเพียงหนึ่ง แค่คนเดียว

닿은 발끝 닿은 손 닿은 공간
ทา อึน พัล กึท ทา อึน โซน ทา อึน กง กัน
ปลายเท้าที่ติดกัน มือของเราที่สัมผัสโลกของกันและกัน

모든 게 너인데
โม ดึน เก นอ อิน เด
ทุกสิ่งทุกอย่างคือเธอ

날 그려내는 부드러운 손길
นัล คือ รยอ แน นึน พู ดือ รอ อุน โซน กิล
อ้อมกอดที่แสนอบอุ่นยังตราตรึงผมไว้

너의 액자 안에 멈춰있을 때
นอ เอ แอก จา อา เน มอม ชวอ อี ซึล แต
ผมได้ตกอยู่ในภวังค์ของเธอ

가장 편안한 나 난 네 안에 갇혀
คา จัง พยอ นัน ฮัน นา นัน นี อา เน กา ทยอ
การที่ผมถูกขังอยู่แบบนี้ มันรู้สึกดีที่สุดแล้ว

I want you 내 곁에 머물러
I want you แน กยอ เท มอ มุล รอ
ผมอยากให้เธอคอยอยู่เคียงข้างผม

Ain’t nobody but you
ไม่ใช่ใครคนอื่น แต่เป็นเธอ

맘의 물안개가 걷혀 너만 선명해져
มา เม มู รัน แก กา กอ ทยอ   นอ มัน ซอน มยอง แฮ จยอ 
หมอกได้สลายหายไปแล้ว เหลือเพียงแค่เธอที่ยังคงชัดเจน

눈 앞 풍경이 다 멈춰
นุน อับ พุง กยอ งี ดา มอม ชวอ
ก่อนที่ผมจะหยุดลงไป ผมเห็นภาพเธอกำลังหายใจอยู่

너만 숨을 쉬어 네 것이 아닌 나를 허락하지 말아
นอ มัน ซู มึล ชวี ออ นี กอ ชี อา นิน นา รึล ฮอ รา คา จี มา รา
ผมไม่อยากเป็นอะไรที่ไม่ใช่ของเธอ อย่าผลักไสผมเลย

Girl you are my
สาวน้อย เธอคือของผมนะ

이곳은 오직 나를 위한 세상
อี โก ซึน โอ จิก นา รึล วี ฮัน เซ ซัง 
ที่นี่ มันมีไว้เพื่อผม

너의 온도 너의 빛 너의 물결
นอ เอ โอน โด นอ เอ พิท นอ เอ มุล กยอล
ทั้งอุณหภูมิ แสงสว่าง น้ำ และทุกอย่างของเธอ

다 내게 맞춰진
ทา แน เก มัท ชวอ จิน
ทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้น

수면에 비친 구름 위를 걸어
ซู มยอน เน บี ชิน กู รึม วี รึล กอ รอ
ผมได้เดินบนเมฆ

우린 하늘보다 푸른 이 곳을
อู ริน ฮา นึล โบ ตา พู รึน อี โก ซึล
ผมได้ลองว่ายไปในที่สีฟ้า ที่สดใสยิ่งกว่าท้องฟ้า

헤엄치고 있어 난 네 안에 갇혀
เฮ ออม ชี โก อี ซอ นัน เน อา เน กา ทยอ
ผมถูกกักขังไว้ในหัวใจของเธอแล้ว

You got me girl I got you
เธอได้ครอบครองผมแล้วล่ะสาวน้อย แล้วเธอก็เป็นของผมแล้ว

이대로 baby 영원히 in your arms
อี แด โร baby ยอง วอน ฮี in your arms
อยากอยู่ในอ้อมกอดของเธอไปตลอด

내 세상의 색은 오직 은빛의
แน เซ ซา เง แซ กึน โอ จิก อึน บี เช
โลกของผมมีแค่สีเงินก็พอแล้ว

다른 색은 필요 없어 Yeah
ทา รึน แช กึน พี รโย ออบ ซอ Yeah
ไม่ต้องการสีไหนอีกแล้ว

Oh 난 네 안에 갇혀
Oh นัน นี อา เน กา ทยอ
ผมถูกกักขังไว้ในหัวใจของเธอแล้ว

Oh you got me girl
I got you girl I got you girl
เธอได้ครอบครองผมแล้วล่ะสาวน้อย แล้วเธอก็เป็นของผมแล้ว เป็นของผมแล้ว

이 사랑에 갇혀
อี ซา รัง เอ กา ทยอ
ผมถูกกักขังไว้ ด้วยความรักของเธอ

Trans : xxx monster
Thai Lyric : Pk.Sunfany

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
● Lucky one
● Heaven
● stronger
● They never know
One And Only


ความคิดเห็น