เนื้อเพลง+แปล Gfriend - Hear The Wind Singเนื้อเพลง+แปล Gfriend - Hear The Wind Sing항상 멀게만 느껴졌는데
ฮังซัง มอลเกมัน นือกยอจยอซนึนเด
เราต่างเริ่มห่างไกลกันมากขึ้นทุกที

오늘은 좀 더 선명해져
โอนึลรึน ชม ดอ ซอนมยองแฮจยอ
เพราะฉะนั้นวันนี้ ฉันจะทำให้มันชัดๆไปเลย

설명할 수 없던 우리의 거리 마저
ซอลมยองฮัล ซู ออบดอน อูรีเอ กอรี มาจอ
ระยะห่างของเราที่ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้

이젠 0이 되고 있어
อีเจน ยองงี ดเวโก อิซซอ
จะกลายเป็นศูนย์

보이지 않는 틈이 있어도
โบอีจี อันนึน ทึมมี อิซซอโด
แม้จะยังมีช่องว่างที่ยังมองไม่เห็น

서로를 향해 있는걸
ซอโรรึล ฮยังแฮ อิซนึนกอล
แต่เราก็เห็นหน้ากันอย่างชัดเจน

먼 길을 돌아 제자릴 찾은 걸까
มอน กิลรึล ดลรา เจจาริล ชัจจึน กอลกา
แม้ระยะทางจะยาวไกล แต่ฉันจะหาเธอจนเจอ

이제는 내게
อีเจนึน แนเก
ฉันแค่อยากจะขอร้องเธอหน่อย

조금 더 가까이 손을 내밀어줘
โชกึม ดอ กากาอี ซนนึล แนมิลรอจวอ
ยื่นมือของเธอมาให้ฉันหน่อยสิ

기다린 순간이 눈 앞에 있는걸
กีดาริน ซุนกันนี นุน อัพเพ อิซนึนกอล
เวลาที่ฉันเฝ้ารอได้มาถึงแล้ว

어느새 우린 그림자 끝이 닿는
ออนือแซ อูริน คือริมจา กึทที ดานึน
เราได้มาอยู่บนถนนแห่งนี้ด้วยกัน

마음이 들리는 거리에 있는걸
มาอึมมี ดึลรีนึน กอรีเอ อิซนึนกอล
ความรู้สึกของฉันจะเป็นที่ประจักษ์ เงาของเราจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

바람의 노랠 들어 귓가에 맴돌아
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ กวิซกาเอ แมมดลรา
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันดังอยู่ในหูของฉัน

떨어져 걷던 서로가 서롤 부르는
ตอลรอจยอ กอดดอน ซอโรกา ซอรล บูรือนึน
มันคือเสียงที่กำลังเรียกหาคนที่อยู่ห่างไกล

바람의 노랠 들어 지금 이 순간
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ ชีกึม อี ซุนกัน
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันกำลังร้องเพลง

손에 잡힐 듯 가까이 있는 우리
ซนเน ชับฮิล ดึซ กากาอี อิซนึน อูรี
ให้เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันเพียงเอื้อมมือ

다가오지 않는 줄 알았어
ดากาโอจี อันนึน ชุล อัลรัซซอ
ฉันเคยคิดว่าเราอยู่ห่างไกลกันมาก

가까워지는 줄 몰랐어
กากาวอจีนึน ชุล มลรัซซอ
แต่ไม่เคยรู้ตัวเลย ว่าเราอยู่ใกล้กันขนาดนี้

적어도 마음은 어리지 않은 우린
ชอกกอโด มาอึมมึน ออรีจี อันนึน อูริน
เราไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะ และความสัมพันธ์ของเรากำลังจะพัฒนาขึ้นไปอีก

점점 1이 되고 있어
ชอมจอม อิลรี ดเวโก อิซซอ
และเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

보이지 않는 틈이 있어도
โบอีจี อันนึน ทึมมี อิซซอโด
แม้จะยังมีช่องว่างที่ยังมองไม่เห็น

서로를 향해 있는걸
ซอโรรึล ฮยังแฮ อิซนึนกอล
แต่เราก็เห็นหน้ากันอย่างชัดเจน

먼 길을 돌아 제자릴 찾은 걸까
มอน กิลรึล ดลรา เจจาริล ชัจจึน กอลกา
แม้ระยะทางจะยาวไกล แต่ฉันจะหาเธอจนเจอ

이제는 내게
อีเจนึน แนเก
ฉันแค่อยากจะขอร้องเธอหน่อย

조금 더 가까이 손을 내밀어줘
โชกึม ดอ กากาอี ซนนึล แนมิลรอจวอ
ยื่นมือของเธอมาให้ฉันหน่อยสิ

기다린 순간이 눈 앞에 있는걸
กีดาริน ซุนกันนี นุน อัพเพ อิซนึนกอล
เวลาที่ฉันเฝ้ารอได้มาถึงแล้ว

어느새 우린 그림자 끝이 닿는
ออนือแซ อูริน คือริมจา กึทที ดานึน
เราได้มาอยู่บนถนนแห่งนี้ด้วยกัน

마음이 들리는 거리에 있는걸
มาอึมมี ดึลรีนึน กอรีเอ อิซนึนกอล
ความรู้สึกของฉันจะเป็นที่ประจักษ์ เงาของเราจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

바람의 노랠 들어 귓가에 맴돌아
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ กวิซกาเอ แมมดลรา
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันดังอยู่ในหูของฉัน

떨어져 걷던 서로가 서롤 부르는
ตอลรอจยอ กอดดอน ซอโรกา ซอรล บูรือนึน
มันคือเสียงที่กำลังเรียกหาคนที่อยู่ห่างไกล

바람의 노랠 들어 지금 이 순간
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ ชีกึม อี ซุนกัน
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันกำลังร้องเพลง

손에 잡힐 듯 가까이 있는 우리
ซนเน ชับฮิล ดึซ กากาอี อิซนึน อูรี
ให้เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันเพียงเอื้อมมือ

귀를 한번 기울여봐
กวีรึล ฮันบอน กีอุลยอบวา
ตั้งใจฟังสิ

조금씩 더 크게 널 부르고 있어
โชกึมชิก ดอ คือเก นอล บูรือโก อิซซอ
แล้วเธอจะรู้ว่าเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ เป็นทำนองเลยล่ะ

저 바람이 부르는 노래
ชอ บารัมมี บูรือนึน โนแร
สายลมกำลังร้องเพลง

날 너에게 데려가
นัล นอเอเก เดรยอกา
และช่วยพัดพาฉันไปหาเธอ

네게 보여줄게 소중한 내 맘이
เนเก โบยอจุลเก โซจุงฮัน แน มัมมี
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นถึงหัวใจของฉัน

여전히 널 향해 빛나고 있는걸
ยอจอนฮี นอล ฮยังแฮ บิชนาโก อิซนึนกอล
หัวใจของฉันมันส่องแสงให้เเค่เธอเท่านั้น

어느새 우린 두 손 끝이 스치는
ออนือแซ อูริน ดู ซน กึทที ซือชีนึน
เราได้มาอยู่บนถนนแห่งนี้ด้วยกัน

마음이 들리는 거리에 있는걸
มาอึมมี ดึลรีนึน กอรีเอ อิซนึนกอล
ความรู้สึกของฉันจะเป็นที่ประจักษ์ เงาของเราจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

바람의 노랠 들어 귓가에 맴돌아
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ กวิซกาเอ แมมดลรา
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันดังอยู่ในหูของฉัน

떨어져 걷던 서로가 서롤 부르는
ตอลรอจยอ กอดดอน ซอโรกา ซอรล บูรือนึน
มันคือเสียงที่กำลังเรียกหาคนที่อยู่ห่างไกล

바람의 노랠 들어 지금 이 순간
บารัมเอ โนแรล ดึลรอ ชีกึม อี ซุนกัน
ฟังเสียงสายลมที่กำลังร้องเพลงนั่นสิ มันกำลังร้องเพลง

손에 잡힐 듯 가까이 있는 우리
ซนเน ชับฮิล ดึซ กากาอี อิซนึน อูรี
ให้เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันเพียงเอื้อมมือ

Hangul : klyrics 
Trans&lyrics : xxx monster


Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้มความคิดเห็น