เนื้อเพลง+แปล B.A.P - Fermata


เนื้อเพลง+แปล B.A.P - Fermata차갑게 쳐다본 내 눈빛
ชากับเก ชยอดาบน แน นุนบิช
ความเจ็บปวดอันหนาวเหน็บ น้ำตาที่ไหลอาบเเก้ม

낯선 느낌이 분명해
นัชซอน นือกีมี บุนมยองแฮ
ความรู้สึกนี้ มันช่างต่างไปจากเดิม

그게 뭔지 난 널 미친 듯 고민해
คือเก มวอนจี นัน นอล มีชิน ดึซ โคมินแฮ
นี่ผมเป็นอะไร ทำไมเอาแต่คิดถึงคุณ

Woo 이게 아닌데
Woo อีเก อานินเด
ผมทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

하루에도 몇 번이고 되묻고 속이고
ฮารูเอโด มยอช บอนีโก ดเวมุดโก โซกีโก
เจ็บปวด แทบทุกเวลา เอาแต่ถามตัวเอง หลอกตัวเอง

다시 돌릴 수가 없어
ดาชี ดุลริล ซูกา ออบซอ
แต่สุดท้ายก็ย้อนกลับไปไม่ได้

슬픈 표정이 보이니 it’s broken day
ซึลพึน พโยจองงี โบอีนี it’s broken day
คุณจะรับรู้ถึงผมบ้างไหม วันคืนที่แสนปวดร้าว

시간의 조각들이 tick tock tick tock
ชีกันเน โชกักดือรี tick tock tick tock
ช่วงเวลาระหว่างเรา

느려져만 가고 희미해지고 있어
นือรยอจยอมัน กาโก ฮึยมีแฮจีโก อิซซอ
มันค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆ

널 잊은 듯 웃어도 no no no way
นอล อีจึน ดึซ อูซอโด no no no way
ผมต้องทนฝืนยิ้ม 

보이지가 않아
โบอีจีกา อันนา
ทั้งๆที่ลืมคุณไม่ได้

오늘도 내일도
โอนึลโด แนอิลโด
และวันนี้ พรุ่งนี้

이 밤의 끝을 기다려
อี บัมเม กือทึล กีดารยอ
หรือจนค่ำคืนนี้ ผมจะรอคุณ

Fermata 

다시 돌아와
ดาชี โดราวา
ได้โปรดกลับมา

Fermata 

나를 안아줘
นารึล อานาจวอ
โอบกอดผม

Fermata fermata

이 절망 끝엔 널 찾을 수 있을까
อี ชอลมัง กือเทน นอล ชาจึล ซู อิซซึลกา
จนกว่าผมจะหายจากความทรมาณนี้ ผมจะตามหาคุณ

준비할 틈조차도 없이 떠나 버린 너
ชุนบีฮัล ทึมโจชาโด ออบชี ตอนา บอริน นอ
ผมยังไม่ทันได้บอกลา คุณก็จากผมไป

난 길을 잃어버려
นัน กีรึล อิลฮอบอรยอ
ผมเหมือนคนหลงทาง

That it’s over 아파도 울지도 못해
That it’s over อาพาโด อุลจีโด มซแฮ
มันคงจะจบแล้วจริงๆ ถึงจะเจ็บปวดแค่ไหน ผมก็ไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้

Woo 이게 아닌데
Woo อีเก อานินเด
ผมทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

하루에도 몇 번이고 되묻고 속이고
ฮารูเอโด มยอช บอนีโก ดเวมุดโก โซกีโก
เจ็บปวด แทบทุกเวลา เอาแต่ถามตัวเอง หลอกตัวเอง

다시 돌릴 수가 없어
ดาชี ดุลริล ซูกา ออบซอ
แต่สุดท้ายก็ย้อนกลับไปไม่ได้

슬픈 표정이 보이니 it’s broken day
ซึลพึน พโยจองงี โบอีนี it’s broken day
คุณจะรับรู้ถึงผมบ้างไหม วันคืนที่แสนปวดร้าว

시간의 조각들이 tick tock tick tock
ชีกันเน โชกักดือรี tick tock tick tock
ช่วงเวลาระหว่างเรา

느려져만 가고 희미해지고 있어
นือรยอจยอมัน กาโก ฮึยมีแฮจีโก อิซซอ
มันค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆ

널 잊은 듯 웃어도 no no no way
นอล อีจึน ดึซ อูซอโด no no no way
ผมต้องทนฝืนยิ้ม 

보이지가 않아
โบอีจีกา อันนา
ทั้งๆที่ลืมคุณไม่ได้

오늘도 내일도
โอนึลโด แนอิลโด
และวันนี้ พรุ่งนี้

이 밤의 끝을 기다려
อี บัมเม กือทึล กีดารยอ
หรือจนค่ำคืนนี้ ผมจะรอคุณ

Fermata 

다시 돌아와
ดาชี โดราวา
ได้โปรดกลับมา

Fermata 

나를 안아줘
นารึล อานาจวอ
โอบกอดผม

Fermata fermata

이 절망 끝엔 널 찾을 수 있을까
อี ชอลมัง กือเทน นอล ชาจึล ซู อิซซึลกา
จนกว่าผมจะหายจากความทรมาณนี้ ผมจะตามหาคุณ

나를 감아도는 진한 향기
นารึล คามาโดนึน ชินฮัน ฮยังกี
กลิ่นกายของคุณที่เคยโอบกอดผม 

익숙하기만 해
อิกซุกฮากีมัน แฮ
ไอละมุนที่แสนคุ้นเคย

어디에 있니 
ออดีเอ อิซนี 
คุณอยู่หนใด ผมโหยหาคุณ เรียกหาแต่คุณ

손을 뻗어 널 잡을 수 없어
โซนึล ปอดอ นอล ชาบึล ซู ออบซอ
สุดท้ายผมก็ไม่สามารถรั้งคุณไว้ได้

널 향한 그리움이 run, run, run, run
นอล ฮยังฮัน คือรีอูมี run, run, run, run
หวังว่าคุณคงจะรับรู้ได้ถึงความปรารถนาของผม

다시 커져가고 끝이 보이지 않아
ดาชี คอจยอกาโก กือที โบอีจี อันนา
ความรู้สึกที่มีมากมาย จนคุณมองไม่เห็น

점점 더 부셔져 가 no, no, no way
ชอมจอม ดอ บูซยอจยอ กา no, no, no way
มันค่อยๆแตกสลายลงอย่างช้าๆ

어떻게 나 살아
ออตอคเค นา ซารา
ผมจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไง

오늘도 내일도
โอนึลโด แนอิลโด
ไม่ว่าจะวันนี้ วันพรุ่งนี้

돌아오기만 기다려
โดราโอกีมัน กีดารยอ
ผมจะรอ จนกว่าคุณจะกลับมา

Fermata 

다시 돌아와
ดาชี โดราวา
ได้โปรดกลับมา

Fermata 

나를 안아줘
นารึล อานาจวอ
โอบกอดผม

Fermata fermata

이 절망 끝엔 널 찾을 수 있을까
อี ชอลมัง กือเทน นอล ชาจึล ซู อิซซึลกา
จนกว่าผมจะหายจากความทรมาณนี้ ผมจะตามหาคุณ

Lyrics : xxx monster
Trans : the first in december
Han : music.never


ความคิดเห็น