เนื้อเพลง+แปล Psy - Love (Ft. Taeyang)เนื้อเพลง+แปล Psy - Love (Ft. Taeyang)Psy taeyang

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

딱 잘라 말해 이분법으로 갈라 말해
ตัก ชัลนา มัลแฮ อีบุนบอบนือโร กัลรา มัลแฮ
พูดกันอย่างเปิดเผย แยกแยะเรื่องที่ควรและไม่ควรพูดให้ออก

선과 악, 명과 암, 
ซอนกวา อัก มองกวา อัม
เรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี

다수와 다르다고
ดาซูวา ดารือดาโก
แสงสว่าง และความมืดมิด

그걸 틀리다고 말해
คือกอล ทึลรีดาโก มัลแฮ
ทุกคนต่างบอกว่ามันผิดเพียงเพราะแค่ว่าคุณแตกต่าง

나의 어린 날에 세상이 알려준 건 차례
นาเอ ออริน นัลเร เซซังงี อัลรยอจุน กอน ชารเย
เมื่อตอนผมยังเยาว์วัยทุกคนต่างสอนให้ผมอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น

나서지 마 나대지 마
นาซอจี มา นาแดจี มา
ให้อย่าไปยุ่งย่ามกับปัญหาของคนอื่น

튀어난 못은 망치에 맞는다고 하네
ทวีออนัน มซซึน มังชีเอ มัจนึนดาโก ฮาเน
ส่วนคนที่ดูเด่นๆก็มักจะโดนด่าประจำ

콩 한쪽도 나눠먹어라
คง ฮันจกโด นานวอมอกกอรา
แล้วยังบอกอีกว่าเราสามารถมอบสิ่งเล็กๆอย่างเม็ดถั่วให้กับคนอื่นได้

두 배가 되니 기쁨을 나눠라
ดู แบกา ดเวนี กีปึมมึล นานวอรา
มันเป็นการให้ความสุขที่ยิ่งกว่าความสุข

근데 성공을 어찌 나누랴
กึนเด ซองกงงึล ออจี นานูรยา
แต่ความสำเร็จมันแบ่งกันได้ที่ไหนล่ะ

혹시 그래서 배가 아픈가
ฮกชี คือแรซอ แบกา อาพึนกา
คนอื่นๆถึงเอาแต่หงุดหงิดแบบนี้ไง

다른 걸 틀리다고 하니
ดารึน กอล ทึลรีดาโก ฮานี
เขาบอกว่าคนที่คิดต่างคือคนผิด

너 빼고 다 틀린거니
นอ แปโก ดา ทึลรินกอนี
คุณเลยกลายเป็นคนผิด

샘하고 시샘하고 uh~
แซมฮาโก ชีแซมฮาโก uh 
ก็คนเราน่ะมันมีแต่ความอิจฉาไงล่ะ

세상이 우릴 모욕하고
เซซังงี อูริล โมยกฮาโก
โลกใบนี้มันเอาแต่คอยเยาะเย้ยเรา

때로는 우릴 모독하고
แตโรนึน อูริล โมดกฮาโก
บางทีก็พ่วงมาด้วยการดูถูกเราอีก

결국 세상을 욕하고
กยอลกุก เซซังงึล ยกฮาโก
แต่ความจริงแล้วสุดท้ายพวกเรา

그래서 우린 고독하고
คือแรซอ อูริน โกดกฮาโก
ก็ยังเอาแต่โทษและด่าทอโลกอยู่แบบนี้เองไม่ใช่เหรอ?

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการก็แค่ความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

나의 반성문 반성은 세상이 준 선물
นาเอ บันซองมุน บันซองงึน เซซังงี ชุน ซอนมุล
พอเห็นชื่อตัวเองในจดหมายบอกขอโทษนี่มันของขวัญจากกาแลคซี่ชัดๆ

남들 탓 세상 탓 적을 알고
นัมดึล ทัซ เซซัง ทัซ ชอกกึล อัลโก
ได้แต่โทษคนอื่น ได้แต่โทษโลกใบนี้ ศัตรูของคุณคุณย่อมรู้จักเขาดี

나를 알면 내거야 전리품
นารึล อัลมยอน แนกอยา ชอนรีพุม
แต่ถ้าคุณรู้จักผม มันก็นับเป็นเรื่องดีของผม

나의 장점은 툭하면 망극한 성은
นาเอ ชังจอมมึน ทุกฮามยอน มังกึกฮัน ซองงึน
พอผมเริ่มจริงจังและใส่ใจ ความแข็งแรงของผมก็จะปะทุออกมา

고마워 미안해 두 가지만
โคมาวอ มีอันแฮ ดู กาจีมัน
ต้องขอบคุณและขอโทษด้วยนะ

제때제때 하면 걸로 인생 끝
เชแตเจแต ฮามยอน กอลโร อินแซง กึท
ทุกอย่างที่คุณอยากจะบอก ชีวิตมันถูกลิขิตไว้แล้ว

누울 자리 보고 누워라
โนอุล ชารี โบโก นูวอรา
เมื่อคุณค้นพบตัวเอง คุณก็อาจจะทำผิดพลาดไปบ้าง

눈치가 없으면 보고 배워라
นุนชีกา ออบซือมยอน โบโก แบวอรา
ถ้าคุณคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอ คุณก็ต้องเรียนรู้มันต่อไป

돈조심 입조심 술조심
ดนโจชิม อิบโจชิม ซุลโจชิม
'รู้จักใช้เงิน รู้จักพูด ดื่มแต่พอดี'

조심조심하다 인생 끝날라
โจชิมโจชิมฮาดา อินแซง กึทนัลรา
ไม่ต้องเคร่งขนาดนั้นหรอกหน่า ใช้ชีวิตให้สนุกเถอะ

부러우면 지는 거라 하니
บูรออูมยอน จีนึน กอรา ฮานี
เขาว่ากันว่าความขี้อิจฉา

넌 일생 언제 이기니
นอน อิลแซง ออนเจ อีกีนี
ก็เหมือนกับว่าคุณกำลังพ่ายแพ้

샘하고 시샘하고 uh~
แซมฮาโก ชีแซมฮาโก uh
คุณเลยต้องลุกขึ้นมาเอาชนะให้ได้ไง

세상이 우릴 모욕하고
เซซังงี อูริล โมยกฮาโก
โลกใบนี้มันเอาแต่คอยเยาะเย้ยเรา

때로는 우릴 모독하고
แตโรนึน อูริล โมดกฮาโก
บางทีก็พ่วงมาด้วยการดูถูกเราอีก

결국 세상을 욕하고
กยอลกุก เซซังงึล ยกฮาโก
แต่ความจริงแล้วสุดท้ายพวกเรา

그래서 우린 고독하고
คือแรซอ อูริน โกดกฮาโก
ก็ยังเอาแต่โทษและด่าทอโลกอยู่แบบนี้เองไม่ใช่เหรอ?

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการก็แค่ความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

워~ 입에 담기조차 힘든 말을 담어
วอ อิบเบ ดัมกีโจชา ฮิมดึน มัลรึล ดัมมอ
เรื่องที่ไม่ควรพูดน่ะ ลองพูดมันออกมาสิ

한번 뱉고 나면 못 주워 담어
ฮันบอน แบทโก นามยอน มซ ชูวอ ดัมมอ
แต่ถ้าพูดแล้ว คุณก็กลับไปแก้มันไม่ได้แล้วนะ เพราะแบบนั้นคุณเก็บมันไว้เถอะ

살다가보면 너무나 많은 상처를
ซัลดากาโบมยอน นอมูนา มันนึน ซังชอรึล
ในตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้

서로 주고 받아
ซอโร ชูโก บัดดา
แต่กลับไปทำร้ายให้คนอื่นต้องเจ็บปวด

모든 사람들이 내 맘 같지 않아
โมดึน ซารัมดึลรี แน มัม กัทจี อันนา
ทุกคนเค้าไมาได้เป็นแบบคุณกันหมดหรอกนะ

나 자신조차도 내 맘 같지 않아
นา ชาชินโจชาโด แน มัม กัทจี อันนา
คุณเองก็เหมือนกัน แม้กระทั่งกับตัวเองคุณยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย

원인은 너고 범인은 나야
วอนอินนึน นอโก บอมมินนึน นายา
หากคุณเป็นคนก่อ ผมก็คงเป็นคนผิด

세상을 탓하지 말어
เซซังงึล ทัซฮาจี มัลรอ
เลิกโทษโลกสักทีเถอะ

세상이 우릴 모욕하고
เซซังงี อูริล โมยกฮาโก
โลกใบนี้มันเอาแต่คอยเยาะเย้ยเรา

때로는 우릴 모독하고
แตโรนึน อูริล โมดกฮาโก
บางทีก็พ่วงมาด้วยการดูถูกเราอีก

결국 세상을 욕하고
กยอลกุก เซซังงึล ยกฮาโก
แต่ความจริงแล้วสุดท้ายพวกเรา

그래서 우린 고독하고
คือแรซอ อูริน โกดกฮาโก
ก็ยังเอาแต่โทษและด่าทอโลกอยู่แบบนี้เองไม่ใช่เหรอ?

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการก็แค่ความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

What we need is love
สิ่งที่เราต้องการคือความรัก

---------Credit---------
Han : http://genius.com
TH : xxx monster
Trans : xxx monster


Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


♡เสียงแทยังดีต่อใจมากค่ะ 😍😍ความคิดเห็น