เนื้อเพลง+แปล Astro - Dream Nightเนื้อเพลง+แปล Astro - Dream NightYeah, this song is about our dream night
เพลงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของเราเมื่อคืน

별빛이 비추는 저 옥상 위에서 널 그리며 서 있어
บยอลบีชี บีชูนึน ชอ ยกซัง วีเอซอ นอล คือรีมยอ ซอ อิซซอ
ผมยืนอยู่บนหลังคา ที่สะท้อนแสงดาวอันสุกสกาว

난 애써 혼자 있어도 흐르고 있는
นัน แอซอ ฮนจา อิซซอโด ฮือรือโก อิซนึน
ผมอยู่คนเดียว แต่ถึงแม้ว่าผมจะอยู่คนเดียว

눈물을 닦아보며 한번 더 꾹 참아
นุนมูรึล ตากาโบมยอ ฮันบอน ดอ กุก ชามา
ผมก็กลับเช็ดน้ำตาของผมและกอดมันเอาไว้อีกครั้ง

슬프지 않은 척 너 그립지 않은 척해 봐도
ซึลพือจี อันนึน ชอก นอ คือริบจี อันนึน ชอกแฮ บวาโด
อย่าแกล้งทำเป็นว่าคุณไม่ได้คิดถึงมันเลยนะ

우리의 행복했었던 그림들은 위를 보면 있어
อูรีเอ แฮงบกแฮซซอซดอน คือริมดือรึน วีรึล โบ
มยอน อิซซอ
ภาพวาดของเราที่เต็มไปด้วยความสุข

수많은 저 별 중에 너와 나만을 비춰주는
ซูมันนึน ชอ บยอล ชูเง นอวา นามานึล บีชวอจูนึน
ในหมู่ดาวมากมาย มีเพียงคุณและผม

단 하나에 난 기도해
ดัน ฮานาเอ นัน กีโดแฮ
ผมเฝ้าอธิษฐานไปยังแสงสว่างนั้น

내 목소리 들리니 우리 같은 하늘
แน มกโซรี ดึลรีนี อูรี กาทึน ฮานึล
ผมรับรู้และได้ยินเสียงคุณเหมือนดั่งกับท้องฟ้า

오늘도 같은 꿈을 다시 시작해
โอนึลโด กาทึน กูมึล ดาชี ชีจักแฮ
ผมจะเริ่มความฝันเดียวกันอีกครั้งในวันนี้

Dream night 매일 밤 너를 꿈꾸고 있어
Dream night แมอิล บัม นอรึล กุมกูโก อิซซอ
ในทุกๆค่ำคืน ผมทำได้เพียงฝันถึงคุณซ้ำๆ

꿈속에서 난 외치고 있어 사랑해
กุมโซเกซอ นัน เวชีโก อิซซอ ซารังแฮ
ในความฝันนั้นผมร้องไห้อย่างหนัก นั่นเพราะผมรักคุณ

너만을 위한 이 노래 메아리 되어 너에게
นอมานึล วีฮัน อี โนแร แมอารี ดเวออ นอเอเก
เพลงนี้มีไว้เพื่อคุณคนเดียวนะ

(워어워어어오) 멀리 떨어져 있지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) มอลรี ตอรอจยอ อิซจีมัน
ช่างห่างไกลเหลือเกิน

(워어워어어오) 가끔 눈물이 흐르지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) กากึม นุนมูรี ฮือรือจีมัน
ในบางครั้งน้ำตามันก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้

(워어워어어오) 나를 비춰줘 별빛 아래서
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) นารึล บีชวอจวอ บยอลบิช อาแรซอ
แสงสว่างของผมภายใต้แสงดาว

(워어워어어오) 오늘도 춤을 춰 yeah
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) โอนึลโด ชูมึล ชวอ yeah
วันนี้ผมจะเต้นรำอีกครั้ง

네가 듣고 있기를 바라면서 하늘에 다 노래해
นีกา ดึดโก อิซกีรึล พารามยอนซอ ฮานือเร ดา โนแรแฮ
เสียงเพลงในดวงดาวที่ผมหวังว่าคุณจะได้ยินมัน

작은 바램이지만 오히려 크게 외쳐 불러 볼게
ชากึน พาแรมีจีมัน โอฮีรยอ คือเก เวชยอ บุลรอ บลเก
ผมกระซิบบอกมันด้วยเสียงเล็กๆ ที่ดังกึกก้อง

나는 밤하늘에 대고 이렇게 말해 널 만나게 해달라고
นานึน พัมฮานือเร แดโก อีรอคเค มัลแฮ นอล มันนาเก แฮ ดัลราโก
บอกกับท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ ว่าได้โปรดช่วยให้ผมได้พบคุณ

한결같이 매번 똑같이 말하지
ฮันกยอลกาที แมบอน ตกกาที มัลฮาจี
ผมได้แต่บอกแบบนี้ซ้ำๆ

수많은 사람 중에
ซูมันนึน ซารัม ชุงเง
มีหลายๆคนที่ได้พบเจอกับผมดั่งโชคชะตา

너와 나 운명 같은 만남 저 하늘에 난 감사해
นอวา นา อุนมยอง กาทึน มันนัม ชอ ฮานือเร นัน คัมซาแฮ
ขอบคุณท้องฟ้านั้นจริงๆนะ

내 목소리 들리니 우리 같은 하늘
แน มกโซรี ดึลรีนี อูรี กาทึน ฮานึล
ที่ทำให้ผมรับรู้และได้ยินเสียงคุณเหมือนดั่งกับท้องฟ้า

오늘도 같은 꿈을 다시 시작해
โอนึลโด กาทึน กูมึล ดาชี ชีจักแฮ
ผมจะเริ่มความฝันเดียวกันอีกครั้งในวันนี้

Dream night 매일 밤 너를 꿈꾸고 있어
Dream night แมอิล บัม นอรึล กุมกูโก อิซซอ
ในทุกๆค่ำคืน ผมทำได้เพียงฝันถึงคุณซ้ำๆ

꿈속에서 난 외치고 있어 사랑해
กุมโซเกซอ นัน เวชีโก อิซซอ ซารังแฮ
ในความฝันนั้นผมร้องไห้อย่างหนัก นั่นเพราะผมรักคุณ

너만을 위한 이 노래 메아리 되어 너에게
นอมานึล วีฮัน อี โนแร แมอารี ดเวออ นอเอเก
เพลงนี้มีไว้เพื่อคุณคนเดียวนะ

(워어워어어오) 멀리 떨어져 있지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) มอลรี ตอรอจยอ อิซจีมัน
ช่างห่างไกลเหลือเกิน

(워어워어어오) 가끔 눈물이 흐르지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) กากึม นุนมูรี ฮือรือจีมัน
ในบางครั้งน้ำตามันก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้

(워어워어어오) 나를 비춰줘 별빛 아래서
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) นารึล บีชวอจวอ บยอลบิช อาแรซอ
แสงสว่างของผมภายใต้แสงดาว

(워어워어어오) 오늘도 춤을 춰 yeah
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) โอนึลโด ชูมึล ชวอ yeah
วันนี้ผมจะเต้นรำอีกครั้ง

네가 내게 준 모든 것들
นีกา แนเก ชุน โมดึน กอซดึล
ทุกๆอย่างที่คุณมอบให้ผม

얼마나 소중한지 이제야 깨달았어
ออลมานา โซจุงฮันจี อีเจยา แกดารัซซอ
ทำให้ผมได้รู้ว่าผมมีค่าแค่ไหน

우리 못 다한 얘기 endless memory
อูรี มซ ดาฮัน แยกี endless memory
ความทรงจำของเราจะไม่มีที่สิ้นสุด

다시 한번 날 믿어줘 (손을 잡아줘)
ดาชี ฮันบอน นัล มีดอจวอ (โซนึล ชาบาจวอ)
ได้โปรดเชื่อใจผมอีกสักครั้ง (จับมือผมไว้นะ)

Dream night 매일 밤 너를 꿈꾸고 있어
Dream night แมอิล บัม นอรึล กุมกูโก อิซซอ
ในทุกๆค่ำคืน ผมทำได้เพียงฝันถึงคุณซ้ำๆ

꿈속에서 난 외치고 있어 사랑해
กุมโซเกซอ นัน เวชีโก อิซซอ ซารังแฮ
ในความฝันนั้นผมร้องไห้อย่างหนัก นั่นเพราะผมรักคุณ

너만을 위한 이 노래 메아리 되어 너에게
นอมานึล วีฮัน อี โนแร แมอารี ดเวออ นอเอเก
เพลงนี้มีไว้เพื่อคุณคนเดียวนะ

(워어워어어오) 멀리 떨어져 있지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) มอลรี ตอรอจยอ อิซจีมัน
ช่างห่างไกลเหลือเกิน

(워어워어어오) 가끔 눈물이 흐르지만
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) กากึม นุนมูรี ฮือรือจีมัน
ในบางครั้งน้ำตามันก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้

(워어워어어오) 나를 비춰줘 별빛 아래서
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) นารึล บีชวอจวอ บยอลบิช อาแรซอ
แสงสว่างของผมภายใต้แสงดาว

(워어워어어오) 오늘도 춤을 춰 yeah
(วอ ออ วอ ออ ออ โอ) โอนึลโด ชูมึล ชวอ yeah
วันนี้ผมจะเต้นรำอีกครั้ง

Han : Miley_Lovato
Trans&Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong
หรือ Twitter : @beem_peeraya


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้มความคิดเห็น