เนื้อเพลง+คำแปล Akmu - Aroundเนื้อเพลง+คำแปล Akmu - AroundSuhyun - ม่วง chanhyuk - ฟ้า รวม - ดำ

여기에도 저기에도
ยอกีเอโด ชอกีเอโด
ไม่ว่าจะตรงนี้หรือตรงนั้น

나 있을 곳 없다
นา อิซซึล กซ ออบดา
มันก็ไม่ใช่ที่ของฉันอยู่ดี

가까워도 먼 우리 사이
กากาวอโด มอน อูรี ซาอี
เราอาจจะอยู่ใกล้กัน แต่มันก็ยังดูไกลอยู่ดี

사람들은 모두 내가 달라졌다고 해
ซารัมดึลรึน โมดู เนกา ดัลราชยอซดาโก แฮ
พวกเขาชอบบอกว่าฉันเปลี่ยนไป

내 눈엔 그들이 변했는데
เน นุนเนน กือดึลรี บยอนแฮซนึนเด
แต่ในสายตาของฉัน พวกเขานั่นแหละที่เปลี่ยน

알게 될수록 멀리하고 싶은 세상
อัลเก ดเวลซูรก มอลรีฮาโก ชิพพึน เซซัง
ยิ่งได้รู้จักโลกมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากหนีไปให้พ้นๆมากเท่านั้น

그렇다고 벗어날 수도 없는 걸
กือรอทดาโก บอซซอนัล ซูโด ออบนึน กอล
แต่ฉันไม่มีทางได้รับอิสระจากมันหรอก ทำได้มากสุดก็แค่อยาก

애써 감추려 하던 걸
แอซอ กัมชูรยอ ฮาดอน กอล
เหมือนว่าพวกเขาพยายามปิดมันจากฉัน

어쩌다 보게 된 기분
ออชอดา โบเก ดเวล กีบุน
จนฉันข้ามผ่านมันมาไม่ได้

난 세상 사람 사랑
นัน เซซัง ซารัม ซารัง
ที่รัก ฉันก็เป็นคนบนโลกใบนี้เหมือนกันนะ

그 주변에서 맴돌다 맴돌다
กือ ชูบยอนเนซอ แมมดลดา แมมดลดา
ฉันได้แค่วนเวียนไปรอบๆแถวนี้

주변에서 서성이다 서성이다가
ชูบยอนเนซอ ซอซองงีดา ซอซองงีดากา
ฉันได้แค่เดินเคว้งคว้างอยู่รอบๆที่แถวนี้

막힌 속을 뚫으려고
มักฮิน ซกกึล ตุลฮือรยอโก
พยายามก้าวผ่านสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจ

밖을 나서도 맞아주는 건
บักกึล นาซอโด มัชชาชูนึน กอน
ถึงจะออกไปได้ แต่มีสิ่งเดียวที่ทักทายฉัน

차가운 밤공기뿐
ชากาอุน บัมกงกีปุน
คือสายลมที่หนาวเย็นยามค่ำคืน

주변에서 맴돌다 돈다
ชูบยอนเนซอ แมมดลดา ดนดา
มันคอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวฉัน

아무 사람도 내 말에 끄덕이지 않아
อามู ซารัมโด เน มัลเร กือดอกกีชี อันนา
ไม่เคยมีใครเห็นด้วย ในสิ่งที่ผมพูดออกไป

웃어주는 게 뭐 어렵다고
อุซซอชูนึน เก มวอ ออรยอบดาโก
การหัวเราะ กลายเป็นเรื่องยากสำหรับผม

사람들은 모두 내가 외계인 같다 해
ซารัมดึลรึน โมดู เนกา วีกเยอิน กัทดา เฮ
ใครๆก็บอกว่าผมมันคือตัวประหลาด

차라리 진짜면 이해가 돼
ชารารี ชินจามยอน อีแฮกา ดเว
ถ้ามันเป็นความจริง ผมก็ควรต้องยอมรับมัน

알게 될수록 멀리하고 싶은 세상
อัลเก ดเวลซูรก มอลรีฮาโก ชิพพึน เซซัง
ยิ่งได้รู้จักโลกมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งอยากหนีไปให้พ้นๆมากเท่านั้น

그렇다고 벗어날 수도 없는 걸
กือรอทดาโก บอซซอนัล ซูโด ออบนึน กอล
แต่ผมไม่มีทางได้รับอิสระจากมันหรอก ทำได้มากสุดก็แค่อยาก

애써 감추려 하던 걸
แอซอ กัทชูรยอ ฮาดอน กอล 
เหมือนว่าพวกเขาพยายามปิดมันจากผม

어쩌다 보게 된 기분
ออชอดา โบเก ดเวล กีบุน
จนผมข้ามผ่านมันมาไม่ได้

난 세상 사람 사랑
นัน เซซัง ซารัม ซารัง
ที่รัก ผมก็เป็นคนบนโลกใบนี้เหมือนกันนะ

그 주변에서 맴돌다 맴돌다
กือ ชูบยอนเนซอ แมมดลดา แมมดลดา
ฉันได้แค่วนเวียนไปรอบๆแถวนี้

주변에서 서성이다 서성이다가
ชูบยอนเนซอ ซอซองงีดา ซอซองงีดากา
ฉันได้แค่เดินเคว้งคว้างอยู่รอบๆที่แถวนี้

막힌 속을 뚫으려고
มักฮิน ซกกึล ตุลฮือรยอโก
พยายามก้าวผ่านสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจ

밖을 나서도 맞아주는 건
บักกึล นาซอโด มัชชาชูนึน กอน
ถึงจะออกไปได้ แต่มีสิ่งเดียวที่ทักทายฉัน

차가운 밤공기뿐
ชากาอุน บัมกงกีปุน
คือสายลมที่หนาวเย็นยามค่ำคืน

주변에서 맴돌다 돈다
ชูบยอนเนซอ แมมดลดา ดนดา
มันคอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวฉัน

큰 품을 떠나서 본 세상은 다르네
คึน พุมมึล ตอนาซอ บน เซซังงึน ดารือเน
โลกมันดูเปลี่ยนไปหลังจากผมกลับบ้าน

거울에 비친 다른 애
กออุลเร บีชิน ดารึน เอ
เงาที่สะท้อนในกระจก ก็ไม่ใช่เด็กคนเดิม

사랑받지 못하는 아이
ซารังบัดชี มซฮานึน อาอี
เด็กที่ไม่เคยได้เป็นที่รักของใคร

아님 내가 착각해
อานิม เนกา ชักกักเฮ
หรือผมคิดมากไปเอง

Father 이젠 혼자 할 수 있어요
Father อีเชน ฮนชา ฮัล ซู อิซซอโย
พ่อครับ ผมจะลองทำอะไรด้วยตัวเองดูนะครับ

Do you understand You said I do
พ่อจะเข้าใจผมไหม แล้วเขาก็พูดว่า "เข้าใจ"

But I’m still staying around
แต่ผมก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้

나만 떨어져 있어 Am I desperado
นามัน ตอลรอชยอ อิซซอ Am I desperado
ผมมันแตกต่างจากคนอื่น คงหมดหวังแล้วสินะ

주변에서 맴돌다
ชูบยอนเนซอ แมมดลดา
ได้แต่วนเวียนอยู่แบบนี้

두 손에 잡은 핸들과
ดู ซนเน ชับบึน แฮนดึลกวา
ฉันต้องสู้เพื่อเส้นทางของฉันสิ

방향을 두고 씨름을 해
บังฮยังงึล ดูโก ซีรึมมึล แฮ
กำมือทั้งสองไว้แน่นๆ

아직은 힘이 약해 난
อาชิกกึน ฮิมมี ยักเค นัน
ตอนนี้ฉันยังอ่อนแอเกินไป

주변에서 서성이다
ชูบยอนเนซอ ซอซองงีดา
ได้แต่เดินเคว้งคว้างอยู่รอบๆแถวนี้

네 닿을 곳은 저 섬이라
นี ดาฮึล กซซึน ชอ ซอมมีรา
ฉันแค่อยากจะลองไปเกาะสักเกาะ

가리키는 손가락 끝은
การีคีนึน ซนการัก กึททึน
นิ้วของฉันที่ชี้ออกไป

너무나 외로워 보이네
นอมูนา เวโรวอ โบนีเน
มันช่างดูเดียวดายเหลือเกิน

그 주변에서 맴돌다 맴돌다
กือ ชูบยอนเนซอ แมมดลดา แมมดลดา
ฉันได้แค่วนเวียนไปรอบๆแถวนี้

주변에서 서성이다 서성이다가
ชูบยอนเนซอ ซอซองงีดา ซอซองงีดากา
ฉันได้แค่เดินเคว้งคว้างอยู่รอบๆที่แถวนี้

막힌 속을 뚫으려고
มักฮิน ซกกึล ตุลฮือรยอโก
พยายามก้าวผ่านสิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจ

밖을 나서도 맞아주는 건
บักกึล นาซอโด มัชชาชูนึน กอน
ถึงจะออกไปได้ แต่มีสิ่งเดียวที่ทักทายฉัน

차가운 밤공기뿐
ชากาอุน บัมกงกีปุน
คือสายลมที่หนาวเย็นยามค่ำคืน

주변에서 맴돌다 돈다
ชูบยอนเนซอ แมมดลดา ดนดา
มันคอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวฉัน


Korean lyrics via : klyrics
Thai lyrics Credit :  ข้าวเม่าเกิร์ล , นางฟ้า
Trans : 89 Br , xxx monster

เนื้อเพลงอื่นๆในอั้ลบั้ม AKMU SPRING
How People Move
Every Little Thing 
Around
Haughty Girl

ความคิดเห็น