เนื้อเพลง+คำแปล Love Letter - Seventeenเนื้อเพลง+คำแปล Love Letter - Seventeen

이른 아침부터
อีรึน อาชิมบูทอ
ในเช้าวันนี้

내겐 너무나 어색한 Umm
เนเกน นอมูนา ออแซกฮัน Umm
ผมเก้ๆกังๆยังไงไม่รู้

종이와 펜을 꺼내 들어
ชงงีวา เพนนึล กอเน ดึลรอ
ผมหยิบปากกากับกระดาษขึ้นมา

깊이 삼켜놨던 말을 담아 내
กิพพี ซัมคยอนวัซดอน มัลรึล ดัมมา เน
แล้วเขียนข้อความที่อยู่ในใจลงไป

글씨가 예쁘지 못해 Uh
กึลซีกา เยปือชี มซเท Uh
ถึงลายมือของผมจะไม่ค่อยสวย

실망은 말아줘
ซิลมังงึน มัลราชวอ
แต่อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะ

조금 서툴러도 눈 감아줘
โชกึม ซอทุงรอโด นุน กัมมาชวอ
ถึงมันจะดูงุ่มง่าม แต่เธอช่วยลองหลับตาลงหน่อยนะ

이 쪽지에 차곡차곡 너와 내가
อี ชกชีเอ ชากกชากก นอวา เนกา
เรื่องราวที่อยู่ในจดหมาย

우리 얘길 써 내려가려 해
อูรี แยกิล ซอ เนรยอการยอ เฮ
มันก็เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเเหละ

너와 날 사랑쪽지에 다 담아서
นอวา นัล ซารังชกชีเอ ดา ดัมมาซอ
ผมได้เขียนทุกอย่างลงไปในจดหมายนี้ จดหมายรักของเธอกับผม

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

텅 빈 하늘에 올리면
ทอง บิน ฮานึลเร อลรีมยอน
โยนมันขึ้นไปบนฟ้าที่ว่างเปล่า

바람도 우릴 감쌀 거야
บารัมโด อูริล กัมซัล กอยา
แล้วปล่อยให้ลมโอบกอดเราไว้

아팠던 날 들이 지워질 수 있게 널
อาพัซดอน นัล ดึลรี ชีวอชิล ซู อิซเก นอล
เพื่อที่เธอจะได้ลืมเรื่องราวร้ายๆไป

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

널 꽉 안아 놓지 않을게
นอล กวัก อันนา โนชี อันนึลเก
ผมจะกอดเธอไว้เอง จะไม่ปล่อยไปไหน

늘 네 옆에 있어줄게
นึล นี ยอพเพ อิซซอชุลเก
ผมจะอยู่ข้างๆเธอเสมอ

1 2 3

표현만큼 서툰 삐뚤삐뚤한 글씨가
พโยฮยอนมันคึม ซอทุน ปีตุลปีตุลฮัน กึลซีกา
ผมกังวลว่าผมจะแสดงออกมาได้ดีไหม พอๆกับที่กังวลกับเรื่องลายมือห่วยๆนั่นเลย

걱정돼 밤새 고민해 쓴 내 맘을 가릴까
กอกชองดเว บัมแซ โกมินเฮ ซึน เน มัมมึล การิลกา
เอาแต่นั่งกังวลมันทั้งคืน หรือผมควรปกปิดหัวใจตัวเองไว้ดีนะ?

정성껏 표현 해봐도 표현이 안돼
ชองซองกอซ พโยฮยอน แฮบวาโด พโยฮยอนนี อันดเว
ถึงจะพยายาม แต่การแสดงออกของผมก็ยังไม่ดี

밤새 머리를 꽁꽁 싸매도
บัมแซ มอรีรึล กงกง ซาแมโด
ถึงจะนั่งคิดมันทั้งคืน

내 맘을 못 전해
เน มัมมึล มซ ชอนเฮ
แต่ก็แสดงความรู้สึกออกมาไม่ได้อยู่ดี

넌 이런 고민하는 내 맘을 알까
นอน อีรอน โกมินฮานึน เน มัมมึล อัลกา
เธอจะรู้บ้างไหม? ว่าผมกังวลกับมันแค่ไหน

주머니 속에 쪽지는 언제 전할까
ชูมอนี ซกเก ชกชีนึน ออนเช ชอนฮัลกา
เมื่อไหร่จะเอาจดหมายออกมาจากกระเป๋าได้สักที

무작정 다가가
มูชักชอง ดากากา
ผมจะเดินเข้าไปหาเธอโดยไม่ต้องคิดอะไร

네 앞에 서서 괜히 숨을 가다듬어
นี อัพเพ ซอซอ แกวนฮี ซุมมึล กาดาดึมมอ
และจะพยายามควบคุมจิตใจของผมเวลายืนอยู่ตรงหน้าเธอ

손 좀 내밀어줄래
ซน ชม เนมิลรอชุลเร
ช่วยยื่นมือออกมาหน่อยสิ

자 이거
ชา อีกอ
อ่ะ เอาไปสิ

이 쪽지에 차곡차곡 너와 내가
อี ชกชีเอ ชากกชากก นอวา เนกา
เรื่องราวที่อยู่ในจดหมาย

우리 얘길 써 내려가려 해
อูรี แยกิล ซอ เนรยอการยอ เฮ
มันก็เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเเหละ

너와 날 사랑쪽지에 다 담아서
นอวา นัล ซารังชกชีเอ ดา ดัมมาซอ
ผมได้เขียนทุกอย่างลงไปในจดหมายนี้ จดหมายรักของเธอกับผม

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

텅 빈 하늘에 올리면
ทอง บิน ฮานึลเร อลรีมยอน
โยนมันขึ้นไปบนฟ้าที่ว่างเปล่า

바람도 우릴 감쌀 거야
บารัมโด อูริล กัมซัล กอยา
แล้วปล่อยให้ลมโอบกอดเราไว้

아팠던 날 들이 지워질 수 있게 널
อาพัซดอน นัล ดึลรี ชีวอชิล ซู อิซเก นอล
เพื่อที่เธอจะได้ลืมเรื่องราวร้ายๆไป

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

널 꽉 안아 놓지 않을게
นอล กวัก อันนา โนชี อันนึลเก
ผมจะกอดเธอไว้เอง จะไม่ปล่อยไปไหน

늘 네 옆에 있어줄게
นึล นี ยอพเพ อิซซอชุลเก
ผมจะอยู่ข้างๆเธอเสมอ

난 아직까지도
นัน อาชิกกาชีโด
มาจนถึงตอนนี้

너에게 끝내 하지 못했던 그 많았던 말들이 남았지만
นอเอเก กึทเน ฮาชี มซแฮซดอน กือ มันนัซดอน มัลดึลรี นัมมัซชีมัน
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้บอก

두 팔을 크게 벌려
ดู พัลรึล คือเก บอลรยอ
ลองยืดแขนออกไปให้สุด

저 하늘을 걸고서 맹세해
ชอ ฮานึลรึล กอลโกซอ แมงเซเฮ
แล้วชูนิ้วปฎิญาณกับท้องฟ้า

널 두고 도망가지 않아
นอล ดูโก โดมังกาชี อันนา
ผมสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีก

너와 날 사랑쪽지에 다 담아서
นอวา นัล ซารังชกชีเอ ดา ดัมมาซอ
ผมได้เขียนทุกอย่างลงไปในจดหมายนี้ จดหมายรักของเธอกับผม

저 하늘에 올리면
ชอ ฮานึลเร อลรีมยอน
แล้วโยนมันขึ้นไปบนฟ้า

You know it can’t get any better than this babe
เธอก็รู้ ว่ามันไม่มีทางไหนดีกว่านี้อีกแล้ว

아팠던 날 들이 지워질 수 있게 널
อาพัซดอน นัล ดึลรี ชีวอชิล ซู อิซเก นอล
เพื่อที่เธอจะได้ลืมเรื่องราวร้ายๆไป

널 꽉 안아 놓지 않을게
นอล กวัก อันนา โนชี อันนึลเก
ผมจะกอดเธอไว้เอง จะไม่ปล่อยไปไหน

늘 네 옆에 있어줄게
นึล นี ยอพเพ อิซซอชุลเก
ผมจะอยู่ข้างๆเธอเสมอ

너와 날 사랑쪽지에 다 담아서
นอวา นัล ซารังชกชีเอ ดา ดัมมาซอ
ผมได้เขียนทุกอย่างลงไปในจดหมายนี้ จดหมายรักของเธอกับผม

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

텅 빈 하늘에 올리면
ทอง บิน ฮานึลเร อลรีมยอน
โยนมันขึ้นไปบนฟ้าที่ว่างเปล่า

바람도 우릴 감쌀 거야
บารัมโด อูริล กัมซัล กอยา
แล้วปล่อยให้ลมโอบกอดเราไว้

아팠던 날 들이 지워질 수 있게 널
อาพัซดอน นัล ดึลรี ชีวอชิล ซู อิซเก นอล
เพื่อที่เธอจะได้ลืมเรื่องราวร้ายๆไป

throw it in the air
ปล่อยให้มันลอยไปกับลม

널 꽉 안아 놓지 않을게
นอล กวัก อันนา โนชี อันนึลเก
ผมจะกอดเธอไว้เอง จะไม่ปล่อยไปไหน

늘 네 옆에 있어줄게
นึล นี ยอพเพ อิซซอชุลเก
ผมจะอยู่ข้างๆเธอเสมอ

Korean lyrics via : klyrics
Thai lyrics Credit :  ข้าวเม่าเกิร์ล , นางฟ้า
Trans : xxx monster


เนื้อเพลง+คำแปล Seventeen - Pretty U 
>>คลิก!!<<

เนื้อเพลง+คำแปล Still Lonely - Seventeen

เนื้อเพลง+คำแปล Seventeen - Say yes

ความคิดเห็น