เนื้อเพลง+แปล Red Velvet - Sunny Afternoon


เนื้อเพลง+แปล Red Velvet - Sunny AfternoonWendy - ฟ้า Joy  - เขียว Irene - ชมพู SeulGi - เหลือง Yeri - ม่วง รวม - ส้ม

오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든
โอ นึล กา ทึน ทัล คม ฮัน นา เร นึน คือ รี นึน ออ ดี ดึน
วันนี้ที่แสนหวาน ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน

좋아 Sunny Afternoon Afternoon
โช อา Sunny Afternoon Afternoon
ฉันก็ยังชอบ เหมือนตอนบ่ายที่สดใสวันนั้น

내 안에 온 파도 너를 닮은 온도
แน อา เน อน พา โด  นอ รึล ทัล มึน อน โด
ตัวฉันตอนนี้ก็เหมือนกับคลื่นของแสงแดด ส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนกับอุณหภูมิของฉัน

모두 완벽한 거야 또 너라서 난
โม ดู วัน บยอ คัน กอ ยา โต นอ รา ซอ นัน
ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยนะ มันเป็นแบบนี้เพราะเธอเลย

잊지 못할 Sunny Sunny Afternoon
อิท จี โม ทัล Sunny Sunny Afternoon
เธอที่เป็นดั่งตอนบ่ายที่แสนสดใส ฉันจะไม่มีวันลืมเลย

멀리 갈 필요 없어 Yeah
มอล รี กัล พี รโย ออบ ซอ Yeah
ฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากที่ไหนเลย

눈을 감고 느끼면
นู นึล คัม โก นือ กี มยอน
เพราะเพียงแค่ฉันหลับตา ฉันก็รู้สึกถึงมันได้แล้ว

저 파란 하늘에 시원한 바람에
ชอ พา รัน ฮา นือ เร ชี วอน ฮัน พา รา เม
ที่ตรงนี้ที่มีทั้งสายลมและท้องฟ้าที่สดใส

난 누구보다 기분 좋은 걸
นัน นู กู โบ ตา คี บุน โช อึล กอล
แค่นี้ฉันก็มีความสุขมากเกินพอแล้วล่ะ

노랑 나른한 햇살 느릿하게 기댄
โน รัง นา รึน ฮัน แฮท ซัล นือ ริท ฮา เก คี แดน
แสงแดดที่แสนอบอุ่น มันอาบไปทั่วทั้งใจฉัน

내 맘속 불어오는 향기 가득한 오후
แน มัม ซก พู รอ โอ นึน ฮยัง กี คา ดือ คัน โอ ฮู
ทุกอย่างถูกเติมเต็มไปด้วยกลิ่นหอมในบ่ายวันนั้น

그리고 또 하나 항상
คือ รี โก โต ฮา นา ฮัง ซัง
กลิ่นหอมมันยังอบอวลอยู่รอบตัวฉันเลย

내 곁엔 네가 함께 있어 Ooh
แน กยอ เทน นี กา ฮัม เก อี ซอ Ooh
กลิ่นนั้นมันเป็นของเธอ เธอที่อยู่ข้างๆฉันมาตลอด

오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든
โอ นึล กา ทึน ทัล คม ฮัน นา เร นึน คือ รี นึน ออ ดี ดึน
วันนี้ที่แสนหวาน ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน

좋아 Sunny Afternoon Afternoon
โช อา Sunny Afternoon Afternoon
ฉันก็ยังชอบ เหมือนตอนบ่ายที่สดใสวันนั้น

내 안에 온 파도 너를 닮은 온도
แน อา เน อน พา โด  นอ รึล ทัล มึน อน โด
ตัวฉันตอนนี้ก็เหมือนกับคลื่นของแสงแดด ส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนกับอุณหภูมิของฉัน

모두 완벽한 거야 또 너라서 난
โม ดู วัน บยอ คัน กอ ยา โต นอ รา ซอ นัน
ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยนะ มันเป็นแบบนี้เพราะเธอเลย

잊지 못할 Sunny Sunny Afternoon
อิท จี โม ทัล Sunny Sunny Afternoon
เธอที่เป็นดั่งตอนบ่ายที่แสนสดใส ฉันจะไม่มีวันลืมเลย

나 이래도 되니 상상보다 좀 더 많이
นา อี แร โด ดเว นี ซัง ซัง โบ ตา จม ดอ มา นี
เวลาที่คิดถึงตอนบ่ายวันนั้น ฉันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลย

설렘 떨림 두근거림 자꾸 왜 이래 맘이
ซอล เรม ตอล ริม ดู กึน กอ ริท ชา กู แว อี แร มา มี
หัวใจมันจะเต้นแรงดัง ตึกตักๆ ไปหมดเลย

특별한 오늘 네가 선물해
ทึก บยอล ฮัน โอ นึล นี กา ซอน มู แร
วันที่แสนวิเศษที่เธอทำมันให้ฉัน

너라서 그래 우리 사인 Sunny day
นอ รา ซอ คือ แร อู รี ซา อิน Sunny day
เพราะมันเป็นเธอ ฉันถึงได้มีวันที่มีแต่รอยยิ้มแบบนี้

저 넓은 품 속에 싱그런 미소에
ชอ นอล บึน พุม โซ เก ชิง กือ รอน มี โซ เอ
เธอกอดฉัน และส่งรอยยิ้มมาให้

넌 누구보다 눈이 부신 걸
นอน นู กู โบ ตา นู นี บู ชิน กอล
เธอคือแสงอันสดใสแสงเดียวของฉันเลยนะ

살랑 불어오는 숨
ซัล รัง พู รอ โอ นึน ซุม
แม้แต่ลมหายใจของเธอ

아른하게 펼쳐진 꿈속
อา รึน ฮา เก พยอน ชยอ จิน กุม ซก
ก็ยังเข้ามาอยู่ในฝันของฉันเลย

늘어지는 잎에 몰래 감춰둔
นือ รอ จี นึน อี เพ มล แร คัม ชวอ ทุน
ถึงใบไม้จะเริ่มร่วงโรยหรือแม้ฤดูกาลจะเริ่มเปลี่ยนผันไป

마음엔 단 하나 항상
มา อือ เมน ดัน ฮา นา ฮัง ซัง
แต่หัวใจของฉัน จะยังเป็นของเธอเพียงคนเดียวนะ

소중한 네가 함께 있어 Ooh
โซ จุง ฮัน นี กา ฮัม เก อี ซอ Ooh
เป็นของคนๆเดียว ที่คอยอยู่ข้างฉันเสมอ

오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든
โอ นึล กา ทึน ทัล คม ฮัน นา เร นึน คือ รี นึน ออ ดี ดึน
วันนี้ที่แสนหวาน ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน

좋아 Sunny Afternoon Afternoon
โช อา Sunny Afternoon Afternoon
ฉันก็ยังชอบ เหมือนตอนบ่ายที่สดใสวันนั้น

내 안에 온 파도 너를 닮은 온도
แน อา เน อน พา โด  นอ รึล ทัล มึน อน โด
ตัวฉันตอนนี้ก็เหมือนกับคลื่นของแสงแดด ส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนกับอุณหภูมิของฉัน

모두 완벽한 거야 또 너라서 난
โม ดู วัน บยอ คัน กอ ยา โต นอ รา ซอ นัน
ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยนะ มันเป็นแบบนี้เพราะเธอเลย

잊지 못할 Sunny Sunny Afternoon
อิท จี โม ทัล Sunny Sunny Afternoon
เธอที่เป็นดั่งตอนบ่ายที่แสนสดใส ฉันจะไม่มีวันลืมเลย

특별한 거 없이도
ทึก บยอล ฮัน กอ ออบ ชี โด
ถึงมันจะเป็นแค่วันธรรมดาๆวันนึง

함께라는 것만으로 Special
ฮัม เก รา นึน คอท มา นือ โร Special
แต่มันจะพิเศษขึ้นได้ ถ้าฉันมีเธออยู่ข้างๆ

지금 이 순간을 언제나 안고서
ชี กึม อี ซุน กา นึล ออน เจ นา อัน โก ซอ
จับมือฉันไว้ตลอดไปเลยนะ

매일을 물들일 거야
แม อี รึล มุล ดือ ริล กอ ยา
ฉันก็จะจับมือของเธอไว้แน่นๆไม่ปล่อยเหมือนกัน

귓가에는 달콤한 목소리 둘만 아는 Story
ควิท กา เอ นึน ทัล คม ฮัน มก โซ รี ทุล มัน อา นึน Story
น้ำเสียงนุ่มๆของเธอยังดังอยู่ในหู มันบอกเล่าเรื่องราวของเราสองคนอยู่

너와 나의 Afternoon Afternoon
นอ วา นา เอ Afternoon Afternoon
เหมือนตอนบ่ายอันสดใสของเราในวันนั้น

눈 속에 빛나는 바다를 담은 너는
นุน โซ เก บิท นา นึน พา ดา รึล ดา มึน นอ นึน
ดวงตาของเธอมันกำลังส่องประกายสดใส มันช่างงดงามจับใจฉันจริงๆ

내게 완벽한 거야 꼭 이대로만
แน เก วัน บยอ คัน กอ ยา กก อี แด โร มัน
ฉันจะจดจำความรู้สึกดีๆนี้ไว้นะ

있고 싶은 Sunny Sunny
อิท โก ชี พึน Sunny Sunny
ให้เหมือนกับตอนบ่ายที่สดใสวันนั้น

오늘 같은 달콤한 날에는 그리는 어디든
โอ นึล กา ทึน ทัล คม ฮัน นา เร นึน คือ รี นึน ออ ดี ดึน
วันนี้ที่แสนหวาน ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน

좋아 Sunny Afternoon Afternoon
โช อา Sunny Afternoon Afternoon
ฉันก็ยังชอบ เหมือนตอนบ่ายที่สดใสวันนั้น

내 안에 온 파도 너를 닮은 온도
แน อา เน อน พา โด  นอ รึล ทัล มึน อน โด
ตัวฉันตอนนี้ก็เหมือนกับคลื่นของแสงแดด ส่วนตัวเธอก็เป็นเหมือนกับอุณหภูมิของฉัน

모두 완벽한 거야 또 너라서 난
โม ดู วัน บยอ คัน กอ ยา โต นอ รา ซอ นัน
ทุกอย่างดูลงตัวไปหมดเลยนะ มันเป็นแบบนี้เพราะเธอเลย

잊지 못할 Sunny Sunny
อิท จี โม ทัล Sunny Sunny
เธอที่เป็นดั่งความสดใสของฉัน ฉันจะไม่มีวันลืมเลย

Sunny Sunny Afternoon
เหมือนตอนบ่ายที่แสนอบอุ่นวันนั้น

Lyrics : Pk.Sunfany
Trans : xxx monster


IG : kpopmelodyeditsong
Youtube : xxx monster


เพลงอื่นๆในอัลบั้ม

♡ เพลงสุดท้ายในบั้ม ฮือออ ทำครบแล้ว T^T (ปล. ที่ไม่ได้ทำเพลงหลักเพราะมีคนทำไปแล้ว เลยหันเหมาทำเพลงในบั้มแทน คือน่ารักทุกเพลงจริงๆ)ความคิดเห็น