เนื้อเพลง+แปล Apink - Like It!


เนื้อเพลง+แปล Apink  - Like It!
You Know You Know
เธอก็รู้

You Know You Know
เธอก็รู้

You Know You Know
เธอก็รู้นี่นา

어제 주고받은 메시지를
ออเจ ชูโกบาดึน แมจีจีรึล
ข้อความที่ได้รับมาเมื่อวาน

자꾸만 또 보게 돼요
ชากูมัน โต โบเก ดแวโย
ก็เอาแต่มองแล้วมองอีก

친구랑 있어도 핸드폰만 보게 돼요
ชินกูรัง อิซซอโด แฮนดือพนมัน โบเก ดแวโย
ถึงจะอยู่กับเพื่อนก็ตาม ก็ยังเอาแต่มองมือถืออย่างเดียว

But I think 왠지 좀 밀당 하는 느낌이야
But I think แวนจี ชม มิลดัง ฮานึน นือกีมียา
แต่ฉันคิดว่า ทำไมมันรู้สึกเหมือนเล่นตัวหน่อยๆนะ

성격은 딱 좋은데 말이야
ซองกยอกึน ตัก โชฮึนเด มารียา
ทั้งๆที่นิสัยเธอก็โอเคเลย

그의 사진을 자꾸만 누르게 돼요
คือเอ ซาจีนึล ชากูมัน นูรือเก ดแวโย
แล้วก็ดันเอาแต่กดดูรูปของเธอ

다른 여자들의 댓글이 좀 신경 쓰여
ดารึน ยอจาดือเร แดซกือรี ชม ชินกยอง ซือยอ
แอบสนใจคอมเมนต์ของผู้หญิงคนอื่นนิดหน่อยนะ

But I know
แต่ฉันรู้

혼자만 앞서가면 안 되겠죠 Alright
ฮนจามัน อัพซอกามยอน อัน ดเวเกซจโย Alright
ว่าจะให้เธอเข้ามาหาเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ไม่เป็นไรนะ

좋아요 아무것도 아닌데
โชวาโย อามูกอซโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 눌러요
ชากูมัน นุลรอโย
แต่ก็เอาแต่กดไลท์

괜히 티 내고 싶은 내 맘
คแวนฮี ที แนโก ชีพึน แน มัม
หัวใจของฉันไม่อยากจะแอบซ่อนอีกแล้ว

좋아요 아무 일도 아닌데
โชวาโย อามู อิลโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 신경 써
ชากูมัน ชินกยอง ซอ
แต่ก็เอาแต่สนใจอย่างเดียว

내 마음을 보낼 순 없나요
แน มาอือมึล โบแนล ซุน ออบนาโย
ฉันบอกความในใจออกไปไม่ได้

좋아요
โชวาโย
ได้แต่กดไลท์อย่างเดียว

아직은 좀 애매한 You & I 사이잖아
อาจีกึน ชม แอแมฮัน You & I ซาอีจันฮา
ความสัมพันธ์ของเธอกับฉันมันยังคลุมเครืออยู่หน่อยๆนี่นา

보고 싶다고 어떻게 먼저 말해요
โพโก ชิพดาโก ออตอคเค มอนจอ มัลแฮโย
จะให้บอกว่าคิดถึงก่อนได้ยังไงล่ะ

아직은 좀 애매한 You & I 사이잖아
อาจีกึน ชม แอแมฮัน You & I ซาอีจันฮา
ความสัมพันธ์ของเธอกับฉันมันยังคลุมเครืออยู่หน่อยๆนี่นา

내 마음을 보낼 순 없나요
แน มาอือมึล โบแนล ซุน ออบนาโย
ฉันบอกความในใจออกไปไม่ได้

좋아요
โชวาโย
ได้แต่กดไลท์อย่างเดียว

농담 같은데 혼자만 또 두근대요
นงดัม กาทึนเด ฮนจามัน โต ดูกึนแดโย
เหมือนเรื่องล้อเล่นน่ะ แต่แค่อยู่คนเดียวก็ใจเต้นแล้ว

단둘이 있으면 좋은데 좀 어색해져
ดันดูรี อิซซือมยอน โชฮึนเด ชม ออแซกแฮจยอ
ถ้าได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนก็ดีนะ แต่มันก็อึดอัดหน่อยๆ

Do you know
เธอรู้ไหม?

뭐든 다 궁금해져 네가 하는 얘기
มวอดึน ดา กุงกึมแฮจยอ นีกา ฮานึน แยกี
ว่าฉันสงสัยในทุกๆเรื่องที่เธอพูดมาเลย

좋아요 아무것도 아닌데
โชวาโย อามูกอซโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 눌러요
ชากูมัน นุลรอโย
แต่ก็เอาแต่กดไลท์

괜히 티 내고 싶은 내 맘
คแวนฮี ที แนโก ชีพึน แน มัม
หัวใจของฉันไม่อยากจะแอบซ่อนอีกแล้ว

좋아요 아무 일도 아닌데
โชวาโย อามู อิลโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 신경 써
ชากูมัน ชินกยอง ซอ
แต่ก็เอาแต่สนใจอย่างเดียว

내 마음을 보낼 순 없나요
แน มาอือมึล โบแนล ซุน ออบนาโย
ฉันบอกความในใจออกไปไม่ได้

좋아요
โชวาโย
ได้แต่กดไลท์อย่างเดียว

예쁘게 나온 사진을 올리는 이유가
เยปือเก นาอน ซาจีนึล อลรานึน อียูกา
เหตุผลที่ฉันลงรูปสวยๆ

그대 때문인 거죠 You know
คือแด แตมุนนิน กอจโย You know
เป็นเพราะเธอ เธอก็รู้นี่นา

예쁜 옷을 사는 이유도 다 알고 있으면서
เยปึน อูซึล ซานึน อียูโด ดา อัลโก อิซซือมยอนซอ
ส่วนเหตุผลที่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆ เธอก็รู้หมดแล้วนี่นา

좋아요 아무것도 아닌데
โชวาโย อามูกอซโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 눌러요
ชากูมัน นุลรอโย
แต่ก็เอาแต่กดไลท์

괜히 티 내고 싶은 내 맘
คแวนฮี ที แนโก ชีพึน แน มัม
หัวใจของฉันไม่อยากจะแอบซ่อนอีกแล้ว

좋아요 아무 일도 아닌데
โชวาโย อามู อิลโด อานินเด
ชอบเธอนะ! ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

자꾸만 신경 써
ชากูมัน ชินกยอง ซอ
แต่ก็เอาแต่สนใจอย่างเดียว

내 마음을 보낼 순 없나요
แน มาอือมึล โบแนล ซุน ออบนาโย
ฉันบอกความในใจออกไปไม่ได้

좋아요
โชวาโย
ได้แต่กดไลท์อย่างเดียว

아직은 좀 애매한 You & I 사이잖아
อาจีกึน ชม แอแมฮัน You & I ซาอีจันฮา
ความสัมพันธ์ของเธอกับฉันมันยังคลุมเครืออยู่หน่อยๆนี่นา

보고 싶다고 어떻게 먼저 말해요
โพโก ชิพดาโก ออตอคเค มอนจอ มัลแฮโย
จะให้บอกว่าคิดถึงก่อนได้ยังไงล่ะ

아직은 좀 애매한 You & I 사이잖아
อาจีกึน ชม แอแมฮัน You & I ซาอีจันฮา
ความสัมพันธ์ของเธอกับฉันมันยังคลุมเครืออยู่หน่อยๆนี่นา

내 마음을 보낼 순 없나요
แน มาอือมึล โบแนล ซุน ออบนาโย
ฉันบอกความในใจออกไปไม่ได้

좋아요
โชวาโย
ได้แต่กดไลท์อย่างเดียว

Han : Genie Music
Trans : @niecekiku_kj
Lyrics : xxx monster


เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม


ความคิดเห็น